45. Varstvo krompirja - 22.06.2015 15:02 - Zaključeno


Nasade krompirja je še naprej potrebno varovati pred krompirjevo plesnijo. V sedanjih razmerah nestalnega vremena priporočamo predvsem rabo fungicidov kot so Acrobat MZ, Antracol combi, Forum MZ WG, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Ranman top, Pergado MZ, Gett, Enervin, Revus, Electis 75 WG in podobni.

 

V nekaterih nasadih se pojavlja tudi črna listna pegavost krompirja. Pripravki, ki vsebujejo mankozeb ali propineb delujejo tudi proti tej bolezni, vendar mora biti za zadovoljiv učinek aktivna snov mankozeb uporabljena v najvišjem odmerku, to je vsaj 1500 mg/ha. V primeru rabe pripravkov, ki ne učinkujejo na črno listno pegavost kot sta npr. Ranman ali Revus, je potrebno škropivu dodati sredstvo na osnovi mankozeba v polnem odmerku ali pa fungicid Ortiva, ki ima odlično delovanje na črno listno pegavost.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 22.06.2015 15:02
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS