49. Varstvo hmelja - 18.06.2015 10:10 - Zaključeno


Hmeljeva peronospora

Iz grafov ulova spor je razvidno, da so le te prisotne na vseh lokacijah vendar nikjer ne presegajo kritične meje (40 ulovljenih spor v štirih zaporednih dneh). Ponovno vam svetujemo , da v kolikor boste izvajali aplikacijo proti hmeljevim ušem ali pajku preventivno dodate pripravek Delan v odmerku 0,6 kg/ha.

 

Hmeljeva listna uš

 

Prelet krilatih uši na hmelj je končan. Letos je bil prelet krilatih uši, v primerjavi z lanskim letom, intenzivnejši in je trajal 35 dni kar je 5 dni manj kot v lanskem letu. Glede na intenziteto preleta smo vam že v prejšnjih Hmeljarskih informacijah svetovali uporabo sistemičnih insekticidov. Opozarjamo vas, da v kolikor v svojih hmeljiščih še niste uporabili pripravkov za zatiranje hmeljeve listne uši to nemudoma storite. Za zatiranje uši lahko uporabite insekticide z aktivno snovjo imidakloprid in sicer Confidor 200 SL (0,6 l/ha) ali Kohinor 200 SL (0,6 l/ha) ali insekticid na podlagi aktivne snovi pimetrozin - Chess 50 WG (0,6 – 0,8 kg/ha) ter Teppeki (a.s. flonikamid), katerega uporabite v odmerku 0,18 kg/ha. Priporočamo vam, da v letošnjem letu uporabite insekticid z drugo aktivno snovjo kot ste jo uporabili v lanskem letu, da kolobarite med sredstvi in s tem preprečili nastanek odpornosti oziroma rezistence. Opozorimo vas naj, da pred uporabo insekticidov okrog hmeljišča zmulčite oziroma pokosite cvetočo podrast. Še posebej pozorni bodite v matičnih hmeljiščih, da uši pravočasno zatrete, saj so uši prenašalke virusov.

 

Hmeljeva pršica

Ponovno vam svetujemo, da natančno in redno pregledujete svoja hmeljišča, tako robove kakor tudi notranjost hmeljišč, in v kolikor je pršica prisotna v hmeljiščih uporabite akaricid v skladu z navodilom iz prejšnjih hmeljarskih informacij. V primeru da imate težave pri odločitvi glede uporabe akaricidov oz. kakršna koli druga vprašanja se obrnite na IHPS (G. Leskošek ali M. Rak Cizej).

 

 

Koruzna vešča

Prve izlegle gosenice smo v Žalcu in na Rojah zasledili 7. Junija. Pri intenzivnem pregledovanju hmeljišč smo mestoma ugotovili tudi do 20 % poškodovanost trt predvsem v zgornjem delu rastlin. Vsem pridelovalcem na širšem območju Žalca, Roj, Gotovelj ter povsod tam kjer imate s to škodljivko stalne težave oziroma so vaša hmeljišča bližini posevkov koruze, ki niso bila pravočasno pospravljena svetujemo, da poškropite hmeljišča z enim od registriranih sredstev navedenih v preglednici 1. Prednost v tem času bi dali pripravku Lepinox plus v odmerku 1,0 kg/ha.

 

Preglednica 1: Registrirani insekticidi za zatiranje koruzne vešče na hmelju v letu 2015

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Šobe klasične

Šobe Agrotop TD

Karate Zeon 5 CS

lambda-cihalotrin

0,007-0,01 % (0,25 l/ha)

21

2-krat

40

20

Lepinox plus

Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki

1,0 kg

ni potrebna

3-krat

 

 


Datum objave obvestila: 18.06.2015 10:10
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS