39. Varstvo krompirja - 15.06.2015 14:38 - Zaključeno


Spremenljivo vreme z nekoliko nižjimi temperaturami in pogostejšimi padavinami so spet bolj ugodne za razvoj krompirjeve plesni, zato je potrebno nasade še naprej redno varovati pred okužbami. Uporabite lahko fungicide kot so Antracol combi, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Ranman top, Pergado MZ, Gett, Enervin, Revus in podobni. V nekaterih nasadih se je začela pojavljati tudi črna listna pegavost. Proti tej bolezni delujejo pripravki, ki vsebujejo mankozeb, lahko pa uporabite tudi pripravek Ortiva ali Banko 500 SC. V nasadih redno spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča in ukrepajte po potrebi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 15.06.2015 14:38
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS