65. VARSTVO KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI - 28.05.2015 14:20 - Zaključeno


Krompir je na območju JV Slovenije večinoma v fenofazi od pojava socvetja do cvetenja (BBCH 55 – 69).

Vremenske razmere za razvoj krompirjeve plesni so v zadnjem obdobju izredno ugodne. V posevkih so prisotne že prve okužbe. Po končanem deževju vam priporočamo, da jih pregledate in tam kjer vrste še niso sklenjene in bolezen še ni prisotna uporabite enega izmed kontaktnih pripravkov: ANTRACOL*, ANTRACOL WG 70*, BANKO 500 SC*, DITHANE DG Neotec*. MANKOZ 75 WG*, DITHANE M-45, ENERVIN, FROWNCIDE, GETT, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, PERGADO MZ*, PINOZEB M-45, POLYRAM DF, RANMAN TOP (uporablja se tudi v času uporabe polsistemikov in sistemikov), RANMAN TWINPACK, REVUS*, SHIRLAN 500 SC, WINBY, ... V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni na možnost izpiranja kontaktnih sredstev.

Pri krompirju sajenem bolj zgodaj oz. v posevkih kjer so prisotne že prve okužbe, priporočamo uporabo pripravkov s sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem: INFINITO, ACROBAT MZ WG*, ELECTIS 75 WG*, FORUM MZ, MOXIMATE 725 WP, VELOSTAR 725 WG, PROFILUX, NAUTILE DG, RANMAN TOP, RIDOMIL Gold MZ Pepite, SACRON 45 DG, ...

Za zaščito ekoloških posevkov proti krompirjevi plesni uporabite bakrene pripravke.

Razmiki med škropljenji naj ne bodo daljši od 7-10 dni.

Pripravki označeni z * so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.

Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 28.05.2015 14:20
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS