30. Čebulna plesen - 26.05.2015 08:39 - Zaključeno


Pridelovalce čebule opozarjamo na nevarnost pojava čebulne plesni. Priporočamo, da nasade zavarujte z enim izmed fungicidov, ki so registrirani za ta namen: Ridomil gold MZ pepite, Quadris, Penncozeb 75 DG, Ortiva, Folpan 50 SC, Cuprablau Z ultra WP, Champion 50 WG, Bordojska brozga Caffaro.


Datum objave obvestila: 26.05.2015 08:39
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS