27. Varstvo vinske trte - 26.05.2015 07:33 - Zaključeno


Minule obilne padavine so že omogočale primarne okužbe vinske trte s peronosporo. V času inkubacijske dobe je potrebno trto zavarovati s fungicidom s kombiniranim sistemičnim ali delno sistemičnim ter dotikalni delovanjem. Taki pripravki so: Acrobat MZ WG, Antracol combi, Alleato 80 WG, Curzate M, Enervin, Emendo F, Equation pro, Electis, Fantic F WG, Forum MZ WG, Forum star, Galben M, Gett, Melody duo WG 66,8, Melody combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal premium F, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG, Moximate WP, Mildicut, Nautile DG, Pergado F, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Ridomil gold combi Pepite, Ridomil gold MZ Pepite, Revus, Sfinga Extra WDG, Valis F inVelostar 725 WG. Za varstvo trte pred oidijem škropivu dodajte žveplov pripravek ali Karathane Gold 350 EC ali katerega izmed pripravkov kot je Falcon EC 460, Crystal, Collis, Dynali, Kusabi 300 SC, Luna experience, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Talendo, Talendo extra, Topas 100 EC, Topaze ali Vivando. Pri izbiri sistemičnih fungicidov upoštevajte nevarnost pojava odpornosti glive in zato po možnosti ne uporabljajte enakih aktivnih snovi kot v lanskem letu. Upoštevajte sredstvom priložena navodila! 


Datum objave obvestila: 26.05.2015 07:33
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS