24. Varstvo ozimne pšenice in tritikale - 18.05.2015 15:39 - Zaključeno


Posevki ozimne pšenice in tritikale so sedaj večinoma v razvojnem stadiju od klasenja do sredine cvetenja (BBCH 50-65), razvoj pa nekoliko variira glede na območje pridelave in glede na sorto. Obdobje od klasenja in do cvetenja je čas za zavarovanje zgornjih listov in klasa pred glivičnimi okužbami. S škropljenjem v tem obdobju boste preprečili predvsem okužbe s povzročitelji rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti in rj, uporabite pa lahko katerega od fungicidov kot so Amistar extra, Artea plus, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Prosaro, Opus 1, Mirador forte, Zamir in podobni. Delovanje fungicidov na glive iz rodu Fusarium je manj zanesljivo. Ker pride do okužbe klaskov s temi glivami med dežjem v času cvetenja je pomembno, da je škropljenje proti fuzariozam opravljeno med cvetenjem tik pred pričakovanim dežjem ali takoj po dežju. Pri najbolj intenzivni pridelavi pšenice in visokih pričakovanih pridelkih je smiselno ciljano škropljenje proti fuzariozam v omenjenem času s pripravkom Prosaro.

 

V posevkih ozimnih žit se pojavljajo tudi ličinke žitnega strgača in listne uši. Priporočamo pregled posevkov. Za odločitev o zatiranju žitnega strgača lahko uporabite enega od pragov: povprečno ena ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m2. V primeru preseganja praga lahko za zatiranje uporabite pripravek kot je Biscaya OD, Bulldock EC 25, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Kaiso EG, Mavrik 240, Poleci in podoben.


Datum objave obvestila: 18.05.2015 15:39
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS