71. VARSTVO HMELJA - 07.07.2005 13:00 - Poslano


Hmeljeva peronospora - 1. škropjenje v cvet

V začetku tega meseca nevarno st okužb s hmeljevo peronosporo ni bila velika. Hmelj, ki je začenjal cveteti konec junija, je bil sicer v občutljivi razvojni stopnji, vendar vremenske razmere za razvoj hmeljeve peronosp ore niso bile ugodne, pa tudi spor ni bilo veliko. Število spor tudi trenutno še ni kritično. Ker pa hmelj cveti, vremenske razmere pa so ugodne, vam svetujemo, da v kolikor še niste, ali če je od zadnje uporab e bakrovih pripravkov ali Alietta flash minilo več kot 10 do 14 dni, čimprej opravite prvo škropljenje v cvet. Svetujemo vam, da sedaj uporabite enega od bakrovih pripravkov v polnem odmerku .

Hmeljeve uši

Pred škropljenjem proti hmeljevi peronospori natančno preglejte hmeljišča in ugotovite kako je s hmeljevimi ušmi in hmeljevo pršico. Pregledujte tudi vrhove rastlin in listje stranskih poganjkov (panog)! Nevarnost prisotnosti hmeljevih uši, še posebno v vrhovih hmeljev, je predvsem tam, kjer ste do sedaj v času pred koncem preleta uporabljali kontaktne insekticide. Prelet hmeljevih uši se je v Žalcu končal 30. junija.

V kolikor imate težav e s hmeljevimi ušmi in hmelj še ni v polnem cvetenju še vedno lahko uporabite Confidor 200 SL , če pa je že v polnem cvetenju , uporabite Bulldock EC 25 .

Za uporabo Chess-a 50 WG je, glede na razvojno stopnjo hmelja , v večini hmeljišč že prepozno. I nsekticid Karate Zeon 5 CS pa v dovoljenem odmerku verjetno ne bo dovolj učinkovit.

Hmeljeva pepelovka

Hmeljeve pepelovke še nismo opazili. Ocenjujemo pa, da so razmere za razvoj bolezni ugodne. Zato priporočamo, da v nasadih občutljivih sort pri škropljenju proti hmeljevi peronospori preventivno dodajate enega od pripravkov na podlagi žvepla . Ob pojavu prvih znakov bolezni začnite uporabljati Systhane 12 E .

Hmeljeva pršica

Zdaj je trenutek pomembne odločitve pri zatiranju hmeljeve pršice, saj se bomo pri drugem škropljenju že sreč evali s problemom karenc, ki je za Vertimec 1,8 % EC 28 dni , Ortus 5 SC pa 35 dni! Natančno preglejte hmeljišča in ugotovite prisotnost tega škodljivca. Tudi v tem primeru velja, da morate natančno pregledovati vrhove rastlin. Ker akaricidi niso sistemiki, je prirast hmelja po zadnji uporabi akaricida nezaščiten!

Odmerek Vertimec-a 1, 8 % naj bo zdaj 1,2 L/ha, odmerek Ortus-a % SC pa 2,4 L/ha. V kolik or se boste odločili, da uporabite akaricid zaradi trenutno nizke populacije še le pri drugem škro pljenju v cvet, vam priporočamo, da pri prvem škropljenju dodajate škropivu enega od pripravkov na podlagi žvepla .

Prosena vešča

Ulov metuljev prosene vešče j e trenutno zelo slab, zato ukrepanje proti temu škodljivcu ni potrebno.

Zatiranje plevelov

Hmelj je v razvojni stopnji, ki je primerna za uporabo herbicida Reglone. Reglone 14 uporabite v odmerku 1,6 L/ha, Reglone 200 SL pa v odmerku 1,25 L/ha. Kjer je med pleveli zastopana bela metlika ali loboda, dodajajte škropivu enega od močil. Herbicid uporabite pravočasno, ko so pleveli po obsipanju vzkalili in so še dovolj majhni, da jih pri škropljenju lahko v celoti zadenete.

Pripravil: Milan Žolnir


Datum objave obvestila: 07.07.2005 13:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS