34. Varstvo hmelja - 14.05.2015 12:11 - Zaključeno


Hmeljeva peronospora – primarna okužba

 

Pozorni bodite na pojav kuštravcev v hmeljiščih. Lanskoletno deževno leto je povzročilo ugodne pogoje za povečan obseg okužb brstov in korenike, kar letos opažamo pri nabiranju sadik in rezi hmelja kot delna porjavenja notranjega tkiva. Prav tako smo v nekaterih nasadih zaznali okužbe s črno koreninsko gnilobo, ki je spada med sorodne plesnivke hmeljevi peronospori. Vse to kaže na visok bolezenski potencial, ki je povečan predvsem pri občutljivih sortah kot so Savinjski golding, Bobek, Celeia in Dana. Zato vam v tem času priporočamo (poudarek na občutljivih sortah)

zatiranje primarne okužbe s pripravkom Fonganil Gold. Omenjeni pripravek ima poleg zatiranja kuštravcev vpliv tudi na zdravljenje hmeljne korenike. Za njegovo uporabo se priporoča enkratna točkovna aplikacija oz. zalivanje v odmerku 0,2 ml na rastlino ob porabi vode 0,2 l, pri kateri se doseže najvišja stopnja učinkovitosti. Pri škropljenju v pasovih se priporoča uporaba maksimalnega odmerka, ki znaša 0,8 l/ha pri porabi vode 700 l/ha. Najprimernejše je škropiti v času po rezi hmelja, ko poganjki hmelja dosežejo višino 2-5 cm (BBCH 8-11), skrajni čas uporabe pa je v fazi višine hmelja 20-30 cm (BBCH 13).

 

Hmeljev bolhač

 

V letošnjem letu smo na hmelju prve hrošče hmeljevega bolhača opazili 13. aprila. Njegova populacija trenutno še ni velika. Več pozornosti, rednih spremljanj, boste morali nameniti v prvoletnih nasadih, komaj odgnanih sadikah hmelja. Kljub trenutno hladnejšemu in vlažnemu vremenu, je potrebno skrbno pregledovati nasade hmelja, saj se ob dvigu temperatur pričakuje porast njegove populacije.

Za zatiranje hmeljevega bolhača imate na razpolago kontaktni insekticid Karate Zeon 5 CS, katere uporabite v koncentraciji 0,01 %. V tem času za izračun porabe Karate-ja izhajajte iz max. 300 l vode/ha (30 ml insekticida/ha). Insekticid lahko kasneje uporabite skupaj s sistemičnim fungicidom (npr. Aliette flash) za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospore. Za podaljšano delovanje kontaktnega insekticida je priporočljivo dodati kakšno močilo (npr. Silwet, Nu-film, itd.).

Opozorimo naj vas, da je uporaba insekticida Karate Zeon na istem zemljišču dovoljena le 2-krat letno. Omenjenega insekticida ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Ker je sredstvo nevarno za čebele, je pred njegovo uporabo potrebno zmulčiti cvetočo podrast (regrat) okrog hmeljišč! Tretiranje opravite v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, ko so čebele v panjih.

Pazite, da Karate Zeon uporabite 40 metrov proč od vodnih površin, le v primeru uporabe šob z redukcijo drifta- antidrifnih šob, se varnostni pas zmanjša na 20 metrov.

 

 

Uporaba herbicidov v prvoletnih nasadih in ukoreniščih

V letošnjem letu je veliko na novo posajenih nasadov hmelja. V Slovenji za zatiranje plevelov v hmeljiščih nimamo dovoljenih herbicidov, razen v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja letos ne boste obirali. V ta namen je dovoljen herbicid:

STOMP 400 SC, ki zatira enoletne ozkolistne in nekatere vrste širokolistnih plevelov v in sicer:

- po saditvi hmelja (sadike CSB in CSA), do faze petih parov listov hmelja (BBCH 15), ker škropimo v pasovih uporabite 1/3 celotnega odmerka, kar znaša 1,1 l Stomp 400 SC/ha.


Datum objave obvestila: 14.05.2015 12:11
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS