33. Varstvo hmelja - 14.05.2015 12:09 - Zaključeno


Hmeljev in lucernin rilčkar

 

Hmeljev rilčkar je v zadnjem času vse pogosteje prisoten v naših hmeljiščih, njegova ličinka povzroča zmanjšanje količine in kakovosti pridelka. Njegovo populacijo ugotovimo ob rezi hmelja, ko pregledamo ostanke rezi, poškodbe, posledično pa najdemo bele, breznoge ličinke z rjavo barvo. Hmeljev rilčkar postaja pomemben gospodarski škodljivec, zoper katerega nimamo registriranega nobenega insekticida. Sicer pa na ličinko hmeljevega hrošča, katera je prisotna v podzemne delu trte hmelja in povzroča škodo z vrtanjem, ni dovolj učinkovit noben insekticid. Tako nam preostane le malo globlja rez hmelja ter dosledno izvajanje fitosanitarnih ukrepov v hmeljiščih. Eden izmed teh ukrepov je pobiranje ostankov podzemnih stebel oz. trt po rezi hmelja, katere odstranite iz hmeljišč, nikakor jih ne puščajte v bližini hmeljišč. S tem preprečite, da bi se hmeljev rilčkar razmnožil, ličinka pa prodrla v osrčje sadike hmelja in s tem povzročila odmiranje sadike. Navedeni ukrepi so učinkoviti tudi za lucerninega rilčkarja, ki je v večini prisoten v hmeljiščih na vzhodnem delu Slovenije (npr. območja Trgovišče, Dornava).


Datum objave obvestila: 14.05.2015 12:09
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS