32. Varstvo hmelja - 14.05.2015 12:06 - Zaključeno


SEZNAM FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV DOVOLJENIH ZA VARSTVO HMELJA V SLOVENIJI V LETU 2015

 

Seznam fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2015 je presek registriranih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji (vir: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm; stanje na dan, 5. marec 2015) in v Nemčiji (stanje na dan, 8. december 2014) ter mejnih vrednosti ostankov FFS na hmelju določenih v EU, ZDA in na Japonskem, upoštevane pa so tudi zahteve večjih slovenskih kupcev hmelja (preglednica 1). Tako so sredstva navedena na seznamu dovoljena za uporabo v t.i. nemškem in ameriškem škropilnem programu hmelja. Opozorili bi vas radi, da se s svojim kupcem hmelja dogovorite o omejitvah in uporabi določenih FFS, ki nimajo znanih vseh izvoznih toleranc. Pri nanašanju FFS dosledno upoštevajte varnostne pasove od voda 1. in 2. reda. Za posamezna FFS, ki imajo večji varnostni pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo ustrezno zmanjšate in sicer ob uporabi šob Agrotop TD za zmanjševanje zanašanja drifta, ob uporabi enostranske zračne zapore ventilatorja ter upoštevanju klimatskih razmer v času škropljenja, kakor tudi pravilnih tehnik nanašanja ob robovih parcel.

OPOZORILO

Pri tretiranju hmeljišč dosledno upoštevajte Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2003, 5/2007, 30/2009, 83/2012 – ZFfs, 43/2014 in 71/2014).

 

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za varstvo hmelja v letu 2015

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - primarna okužba

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija

oz.

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Aliette1

Al - fosetil

1,5 g/rastlino (zalivanje)

2 kg/ha (foliarna uporaba)

14

8-krat

Aliette flash1

Al - fosetil

1,5 g/rastlino (zalivanje)

2 kg/ha

(foliarna uporaba)

14

8-krat

Aliette WG1

Al - fosetil

1,5 g/rastlino (zalivanje)

2 kg/ha

(foliarna uporaba)

14

8-krat

Fonganil gold2

metalaksil-M

0,2 ml/rastlino

(max. 0,8 l/ha)

zagotovljena s časom uporabe

1-krat

  1. Pripravke na podlagi a.s. Al-fosetil uporabimo, če v nasadu opazimo prisotnost kuštravcev na več kot 3 % rastlin. Najvišjo učinkovitost dosežemo s foliarno aplikacijo (0,25 % konc.) po napeljavi poganjkov s ponovitvijo škropljenja v roku 8-10 dni. Poraba vode je za vsak meter višine hmeljne rastline 300 do 400 l/ha. Pripravek lahko pred napeljavo poganjkov uporabimo tudi za zalivanje v odmerku 1,5 g/rastlino v enkratni aplikaciji, vendar je učinkovitost nižja.

  2. Pripravek Fonganil gold uporabimo po rezi hmelja, ko poganjki dosežejo višino 2-20 cm. Priporoča se točkovna aplikacija (zalivanje) v odmerku 0,2 ml pripravka/rastlino ob porabi vode 0,2 l. V primeru škropljenja v pasovih se priporoča uporaba maksimalnega odmerka in sicer 0,8 l pripravka/ha pri porabi 700 l vode/ha. Uporaba pripravka v kasnejših razvojnih fazah in foliarni aplikaciji zaradi povzročanja fitotoksičnosti ni primerna.


 

 

 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - sekundarna okužba

Pripravek

Aktivna

Snov

Koncentracija

oz.

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Šobe klasične

Šobe Agrotop TD

Aliette

Al- fosetil

0,25 % (maks. 6,25 kg/ha)

14

maks. 8

 

Aliette flash

Al- fosetil

0,25 % (maks. 6,25 kg/ha)

14

maks. 8

 

Aliette WG

Al- fosetil

0,25 % (maks. 6,25 kg/ha)

14

maks. 8

 

Champ Formula 2 FLO©

Cu – hidroksid

0,20 %

14

*

 

Champion 50 WG©

Cu – hidroksid

0,20-0,25 %

14

3-krat

 

Curzate R©

Cu – oksiklorid + cimoksanil

3,0 kg/ha

14

5-krat

 

Cuprablau-Z Ultra WP©

Cu – oksiklorid

maks. 2,8 kg/ha

14

2

 

Delan 700 WG

ditianon

1,2 kg/ha

14

8-krat

40

20

Kocide 2000©

Cu – hidroksid

0,20 %

14

2-krat

 

Kocide DF©

Cu – hidroksid

0,20 - 0,25

14

2-krat

 

Ortiva**

azoksistrobin

0,75-1,6 l/ha

28

2-krat

 

©omejitve uporabe bakrovih pripravkov letno; natančna navodila bodo sledila v Hmeljarskih informacijah

*število škropljenj v eni rastni dobi v registraciji sredstva ni določeno

**Fungicid Ortiva uporabljamo: BBCH 37 (rastlina doseže 60 % končne višine - 4,0 m) = 0,75 l/ha,

BBCH 37 do BCH 55 (rastlina doseže 80 % končne višine) = 1,0 l/ha

BBCH 56 in več (rastlina doseže 100 % končne višine) = 1,6 l/ha.

 

Hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis)

Pripravek

Aktivna

Snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Cosan

žveplo

6,0-7,5 kg/ha

8

*

Kumulus DF

žveplo

3,0-7,5 kg/ha

8

10-krat

Microthiol SC

žveplo

3,0-7,5 l/ha

8

6-krat

Močljivo žveplo

žveplo

0,40 %

7

4-krat

Pepelin

žveplo

6,0-7,5 kg/ha

8

10-krat

Vindex 80 WG

žveplo

6,0-7,5 kg/ha

8

10-krat

Systhane 20 EW***

miklobutanil

0,4-1,5 l/ha

14

4-krat

*število škropljenj v eni rastni dobi z registracijo sredstva ni določeno

***Fungicid Systhane 20 EW uporabljamo: BBCH 37 (rastlina doseže 70 % končne višine) = 0,40 l/ha,

BBCH 37 do BBCH 55 (rastlina doseže 80 % višine) = 0,60 l/ha

BBCH 55 in več (rastlina doseže 100 % končne višine) = 0,9-1,5 l/ha.

 

Hmeljeva siva pegavost (Phoma exigua)

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Quadris3

azoksistrobin

0,7 – 1,0 l/ha

28

2-krat

3pripravek preventivno preprečuje tudi hmeljevo peronosporo-sekundarno okužbo in delno sivo plesen (Botrytis cinerea)


 

Hmeljeva cerkosporna pegavost (Cercospora cantuariensis)

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Zato 50 WG4

trifloksistrobin

0,025 % (0,625 kg/ha)

14

2-krat

4pripravek preventivno preprečuje hmeljevo pepelovko in delno tudi sivo plesen (Botrytis cinerea)

 

Hmeljeva listna uš (Phorodon humuli)

 

 

 

 

 

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Šobe klasične

Šobe Agrotop TD

Chess 50 WG

pimetrozin

0,8 kg/ha

21

3-krat

 

Confidor SL 2005

imidakloprid

0,6 l/ha

35

1-krat

 

Confidor 70 WG6

imidakloprid

0,17 kg/ha

zagotovljena s časom uporabe

1-krat

 

Kohinor SL 2005

imidakloprid

0,6 l/ha

35

1-krat

 

Teppeki

flonikamid

0,18 kg/ha

21

2-krat

 

Karate Zeon 5 CS

lambda-cihalotrin

0,007-0,01 % (0,25 l/ha)

21

2-krat

40

20

5Pripravka Confidor SL 200 in Kohinor SL 200 lahko v 10 % konc. uporabite tudi za mazanje trt. Oba pripravka lahko v rastni dobi na isti površini uporabimo le 1-krat letno!

6Pripravek Confidor 70 WG se uporablja le za mazanje trt!

 

Hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus)

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Šobe klasične

Šobe Agrotop TD

Karate Zeon 5 CS

lambda-cihalotrin

0,007-0,01 % (0,25 l/ha)

21

2-krat

40

20

 

Koruzna (prosena) vešča (Ostrinia nubilalis)

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Šobe klasične

Šobe Agrotop TD

Karate Zeon 5 CS

lambda-cihalotrin

0,007-0,01 % (0,25 l/ha)

21

2-krat

40

20

Lepinox plus

Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki

1,0 kg

ni potrebna

3-krat

 

 

 


Navadna (hmeljeva) pršica (Tetranychus urticae)

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Šobe klasične

Šobe Agrotop TD

Nissorun 10 WP

heksitiazoks

0,5 – 1,0 kg/ha

28

2-krat

30

20

Vertimec 1,8 % EC

abamektin

1,0 - 1,25 l/ha

28

1-krat

50

20

Vertimec Pro

abamektin

1,25 l/ha

28

2-krat

30

 

 

Herbicid/defoliant

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Reglone 200 SL7

dikvat

1,25 l/ha

14

1-krat

7Škropimo pas v vrsti, ki ga ne obdelujemo. Defoliant Reglon 200 SL lahko uporabljate od 1.7. – 31.8. v tekočem letu.

 

 

 

REGISTRIRANA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA V HMELJU Z OMEJENO UPORABO

 

V Sloveniji ima akaricid Milbeknock dovoljenje za uporabo na hmelju, vendar nima znanih izvoznih toleranc za Ameriko je njegova uporaba omejena. Zato se pred uporabo akaricida Milbeknock posvetujte s svojim kupcem hmelja.

 

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Šobe klasične

Šobe Agrotop TD

Milbeknock

milbemektin

1,5 l/ha

21

2-krat

40

20

 

 

Pripravek naveden v preglednici 2 lahko uporabljate za zatiranje plevelov v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja ne boste obirali.

 

Preglednica 2: Fitofarmacevtska sredstva, katerih uporaba je dovoljena le v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, katerih pridelek se ne obira

 

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Število škropljenj v

rastni dobi

Stomp 400 SC

pendimetalin

3,5 l/ha*

zagotovljena s časom uporabe

1-krat

*poškropljena površina; V hmeljiščih ne škropimo celotne površine, ampak škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati na dejansko poškropljeno površino! Npr.: odmerek 3,5 l/ha pri porabi vode 300 l/ha; škropimo v pasovih in zato poškropimo le 1/3 površine. Tako potrebujemo le 1/3 vode (100 l) in le 1/3 hektarskega odmerka (1,16 l) herbicida Stomp 400 SC.

 

STOMP 400 SC je herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer se pridelek hmelja ne obira in sicer:

po saditvi, pred vznikom hmeljnih certificiranih sadik B (CSB) po saditvi hmeljnih certificiranih sadik A (CSA) do faze petih parov listov (BBCH 15).


Datum objave obvestila: 14.05.2015 12:06
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS