28. VARSTVO SOJE PRED PLEVELI - 13.05.2015 13:57 - Zaključeno


Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.

 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2015, za uporabo v posevkih soje

po setvi pred vznikom soje in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

soja BBCH

 

Karenca in opombe

 

AFALON

E. Š. pl.

linuron

SC

2,0 - 2,1 L/ha

Preem

ČU

*DUAL GOLD 960 EC

E. O. in Š. pl.

S-metolaklor

EC

1,0 - 1,3 L/ha

 

Preem

 

ČU

 

SHARPEN 40 SC

E. O. in Š. pl.

pendimetalin

SC

2,5 - 4,0 L/ha

Preem 00-09

ČU

SHARPEN 33 EC

E. O. in Š. pl.

pendimetalin

SC

3,0 - 5,0 L/ha

Preem 00-09

ČU

STOMP 400 SC

E. O. in nekat. Š. pl.

pendimetalin

SC

3,5 L/ha

Pred setvijo z inkorporacijo

ali Preem

ČU

 

 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2015, za uporabo v posevkih soje

po vzniku soje in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

soja BBCH

 

Karenca in opombe

 

*BASAGRAN 480,

E. in nek. Večl. Š. pl.

bentazon

SL

1,5- 2,0 L/ha

Po 11-13

60 dni,

tretiramo pri temperaturah med 10 in 25 C

*BASAGRAN,

E. in nek. Večl. Š. pl.

bentazon

SL

1,5- 2,0 L/ha

Po 11-13

60 dni,

tretiramo pri temperaturah med 10 in 25 C

FOCUS ULTRA

E. in Večl. O. pl.

cikloksidim

EC

1,0 – 1,5 L/ha

 

 

3,0 – 4,0 L/ha

Po, pleveli od 3 listov do konca razraščanja

Po, pleveli 20-30 cm, oziroma pred cvetenjem

ČU

FUSILADE FORTE

E. in Večl. O. pl.

(razen enoletne latovke Poa annua)

fluazifop-p-butil

EC

1,2 L/ha

Po, s predhodno medvrstno obdelavo tal

90 dni

HARMONY 50 SX,

E. Š. pl.

tifensulfuron-metil

SG

2 x 7,5 g/ha deljena (split) aplikacija, razmak med tretiranjema

naj bo 7-14 dni

Po 10 - 14

SZ = ČU,

SZK = 14 dni

 

MU

FFS samo za poklicne pridelovalce soje!

Legenda:

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza soje (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe, SZ – soja za zrnje, SZK- soja za zeleno krmo, MU- manjše uporabe (učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na navedeni gojeni rastlini ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedeni gojeni rastlini prevzame uporabnik), INKORPORACIJA – plitva zadelava v tla

* za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!


Datum objave obvestila: 13.05.2015 13:57
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS