27. VARSTVO OLJNIH BUČ PRED PLEVELI - 13.05.2015 13:52 - Zaključeno


Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v oljnih bučah.

 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2015, za uporabo v posevkih oljnih buč

po setvi pred vznikom oljnih buč in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

soja BBCH

 

Karenca in opombe

 

CENTIUM

nekatere vrste O. in Š. pl.

klomazon

CS

0,25 L/ha

Preem

ČU

DEVRINOL 45 FL

nekatere vrste E. O. in Š. pl.

napropamid

SC

2,0 - 2,5 L/ha

 

Pred setvijo z obvezno inkorporacijo

ČU

 

*SUCCESSOR 600

O. in Š. pl.

petoksamid

EC

2,0 L/ha

Preem

ČU

 

Legenda:

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza koruze (npr. BBCH 12) = razvita dva lista koruze, Po + M - uporaba herbicidov po vzniku posevka in plevelov + obvezno dodajanje močila, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,

KS – silažna koruza, KZ – koruza za zrnje, VPV- varnostni pas do voda

* za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!


Datum objave obvestila: 13.05.2015 13:52
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS