48. ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU PO VZNIKU POSEVKA - 12.05.2015 15:06 - Zaključeno


Na območju JV Slovenije so posevki krompirja trenutno v fazi tvorbe listov (BBCH 15-19).

Za zatiranje plevelov po vzniku krompirja lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: AGIL 100 EC (1–2 L/ha), ARAMO 50 (1–1,5 L/ha), BASAGRAN 480* (1,5 - 2 l/ha), BASAGRAN* (1,5 - 2 l/ha), FUSILADE FORTE (1,5 – 2 L/ha), FOCUS ULTRA (0,8 – 1,5 L/ha) ali TAROT 25 WG* (40 – 50 g/ha).

Z priporočenimi pripravki je smiselno kolobariti, kar pomeni, da na istem zemljišču ne uporabljate istih pripravkov oz. aktivnih snovi več let zaporedoma, ampak jih zamenjate s pripravki drugih aktivnih snovi in kemičnih skupin. Pripravki označeni z * niso dovoljeni za uporabo na najožjih VVO in v ukrepu POS_FFSV.

Pozorni bodite na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 12.05.2015 15:06
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS