21. Luknjičavost koščičarjev in škodljivci - 06.05.2015 08:17 - Zaključeno


V večjem delu Slovenije so koščičarji odcveteli. Po cvetenju so v deževnem vremenu ugodne razmere za širjenje glivičnih obolenj kot so listna luknjičavost koščičarjev, breskov škrlup, pepelaste plesni in še nekatera druga. Proti listni luknjičavosti delujejo sredstva na osnovi bakra in številni organski fungicidi, ki pa v Sloveniji v zadnjih letih nimajo registracij. Za varstvo breskev pred škrlupom lahko uporabite pripravek Syllit 400 SC, proti breskovi pepelovki pa žveplov pripravek.

 

Pojavljajo se tudi razni škodljivci kot so listne uši, resarji, razne gosenice, bukov rilčkar in še nekateri. Za varstvo pred resarji, listnimi ušmi in gosenicami lahko uporabite ekološki pripravek Neemazal T/S ali glede na vrsto škodljivca, katerega od pripravkov kot je Actara 25 WG, Calypso SC 480, Chess 50 WG, Confidor 200 SL, Kohinor 200 SL, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG, Pirimor 50 WG ali Teppeki.

 

Pri izbiri sredstev obvezno upoštevajte registracije pripravkov! Pri rabi insekticidov upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine!


Datum objave obvestila: 06.05.2015 08:17
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS