19. Zatiranje bolezni v ozimnem ječmenu - 06.05.2015 08:14 - Zaključeno


Ozimni ječmeni sedaj večinoma klasijo ali so tik pred klasenjem (BBCH 45-55). Obdobje, ko je že razvit vrhnji list in do klasenja je primeren čas za rabo fungicidov, zlasti v posevkih, kjer izvajate varstvo samo enkrat. Zatiranje bolezni je potrebno izvesti, če najdete ječmenovo mrežasto pegavost na več kot četrtini rastlin ali ječmenov listni ožig na približno polovici rastlin. Rabo fungicidov priporočamo tudi v posevkih, kjer se v zadnjih letih v večjem obsegu pojavlja ramularijska pegavost. Bolezenska znamenja v obliki drobnih rjavih pegic se začenjajo pojavljati šele v obdobju zorenja ječmena, vendar jo je potrebno zatirati preventivno, pred pojavom znamenj, saj kasnejše škropljenje ni učinkovito. Za zatiranje ramularijske pegavosti je registriran fungicid Amistar Opti, zmanjšanje okužb pa lahko dosežete tudi s pripravkom Prosaro ali Opus 1. Sicer pa lahko za varstvo ječmena uporabite tudi pripravek Amistar Extra, Archer Max, Sphere 535 SC, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Mirador forte in podobne.


Datum objave obvestila: 06.05.2015 08:14
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS