15. Varstvo vinogradov - 20.04.2015 14:13 - Zaključeno


Po lanskem deževnem letu, ki je ustrezalo razvoju pršic šiškaric, povzročiteljic erinoze oziroma akarinoze, lahko tudi letos pričakujemo njihovo prerazmnožitev. Pršice prezimijo v brstih in lahko s sesanjem sokov med odganjanjem povzročajo škodo. Primeren čas za njihovo zatiranje je v obdobju od začetka brstenja pa do odpiranja brstov, ko so že vidne konice zelenih poganjkov (BBCH 05-08). Uporabite lahko enega izmed žveplovih pripravkov kot je: Cosan, Kumulus DF, Michrotiol special, Pepelin ali Thiovit Jet.

Upoštevajte razvojno stanje sort, saj je prezgodnje zatiranje pršic pri sortah, ki odganjajo pozno kot sta na primer malvazija in laški rizling, neučinkovito. Uporabite zgornje predpisane odmerke.

Za dobro delovanje žveplovih pripravkov naj bodo temperature višje od 15 stopinj.


Datum objave obvestila: 20.04.2015 14:13
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS