7. Zatiranje plevelov v žitih - 08.04.2015 08:49 - Zaključeno


Jutranje temperature okoli 0 OC so v minulem obdobju ovirale rabo herbicidov v žitih, hkrati pa tudi zadrževale uspevanje žit in plevelov. Poleg nizkih temperatur je rabo herbicidov pogosto oviral tudi veter. Z napovedano otoplitvijo v tem in prihodnjem tednu, ko naj bi tudi nočne temperature ostale nad ničlo, lahko pričakujemo bolj pospešen razvoj žit in plevelov. Posevke, ki še niso bili zavarovani pred pleveli s herbicidi, bo potrebno poškropiti, čim bodo razmere to dopuščale.

Za kemično zatiranje plevelov v žitih se odločimo, če je v posevku presežen prag škodljivosti. Največkrat je tako in je raba herbicidov nujna. V ugodnih razmerah lahko spomladi deloma omejimo uspevanje plevelov z uporabo mehanskih česal. Učinkovitost česanja je večja, če ga izvedemo dovolj zgodaj, ko so žita in pleveli še dovolj majhni in ob pogoju, da so tla dovolj suha. To je tudi edini možni način zatiranja plevelov v ekološki pridelavi žit.

Za kemično zatiranje plevelov v žitih je na voljo kar nekaj herbicidov, z različnimi načini delovanja. Herbicid izberemo glede na to, katere so vodilne vrste plevelov v posevku. Ob tem upoštevamo tudi poglavitne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za dobro delovanje herbicidov, predvsem glede okoljskih razmer (vreme, tla) ter razvojnega stadija plevelov in gojenih rastlin. Upoštevanje teh specifičnih zahtev je odločilno za zanesljivo delovanja herbicidov. Včasih je smiselno počakati na ugodne razmere (npr. temperature, vlaga) ali pa zamenjati izbrani herbicid glede na aktualne razmere. Za dobro delovanje na širok spekter plevelov imamo na voljo širokospektralne herbicide, ki se jim lahko doda sredstva s posebno učinkovitostjo na določene problematične vrste. Pri mešanju več aktivnih snovi je potrebno upoštevati navodila za vsak herbicid posebej glede tega, kako jih rastline prenašajo in ali se preparati mešajo med seboj. Nekatere herbicide je mogoče uporabiti še tudi kasneje v rastni dobi, za korekcijsko škropljenje v primerih, če se v posevkih pojavijo problematični pleveli kot je npr. smolenec ali pa trajni pleveli kot sta npr. slak, osat ipd. V spodnji tabeli so navedeni vsi herbicidi, ki imajo dovoljenje za spomladansko rabo v žitih. Pred uporabo natančno preberite navodila proizvajalcev sredstev!

 

Pripravek

aktivna snov

Odmerek

(kg, l/ha)

Uporaba

P

J

R

T

O

Čas uporabe

(BBCH)

Delovanje

Alliance

diflufenican + metsulfuron-metil

0,1

*

*

*

*

 

 

13-29

Enoletni in večletni širokolistni pleveli.

 

Alister grande

diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron

0,8

*

 

 

*

 

do 28

Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli.

Arrat

dikamba + tritosulfuron

0,2

*

*

 

 

 

13-30

Enoletni in večletni širokolistni pleveli.

Za izboljšanja delovanja je priporočljivo dodajanje močila.

Attribut 70 SG

propoksikarbazon

0,06 – 0,1

*

 

 

 

 

do 37

Ozkolistni pleveli v ozimni pšenici.

Najboljše rezultate se doseže v času, ko je ozkolistni plevel v fazi od 1-3 listov pa do začetka razraščanja plevela.

Axial

pinoksaden

0,6 – 1,2

*

*

 

 

 

13- 39

Enoletni ozkolistni pleveli; gluhi oves (Avena fatua), navadni srakoperca (Apera spica-venti) 0,6 do 0,9 l/ha;

ljuljke (Lolium spp.) in njivni lisičji rep (Alopecurus myosuroides) 0,9 do 1,2 l/ha

Axial one

florasulam + pinoksaden

1

*

*

 

 

 

13- 39

Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli; širokolistni, ko je prvi list razgrnjen, do začetka oblikovanja stranskih poganjkov; trave: od treh listov do sredine razraščanja oz. do začetka kolenčenja (Navodila!)

Biathlon 4D

florasulam + tritosulfuron

0,07

*

*

*

*

*

13-39

Enoletni in večletni širokolistni pleveli; tudi v piri in trdi pšenici v ozimnih in jarih žitih.

Pri uporabi po FF 30 je lahko učinkovitost slabša.

Basagran, Basagran 480

bentazon

2,0

*

*

*

*

*

13-31

Enoletni in nekateri večletni širokolistni pleveli.

Duplosan KV

mekoprop – P

2

*

*

 

 

 

13-31

Širokolistni pleveli; semenski pleveli so najbolj občutljivi v stadiju 2-6 listov, koreninski morajo biti večji: osat visok vsaj 15 cm, ščavje pa vsaj 20 cm, plezajoča lakota je najbolj občutljiva do razvitih 6-8 etaž.

Ergon

metsulfuron-metil + tifensulfuron-metil

0,06-0,07

*

*

 

 

 

12-39

Enoletni in večletni širokolistni pleveli v ozimni in jari pšenici ter jarem ječmenu, ni za durum pšenico; ko imajo pleveli 2 do največ 6 listov.

Esteron

2,4-D

0,75-1,0

*

*

 

*

 

22-32

Nekateri širokolistni pleveli

Gat stake 20 EC

fluroksipir

0,75-2,0

*

*

*

*

*

12-39

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

Granstar super 50 SX

tifensulfuron-metil+ tribenuron-metil

0,06

*

*

*

*

*

17 do 32

Širokolistni pleveli; optimalen čas, ko imajo razvite od 2 do 4 liste in intenzivno rastejo

Grodyl

amidosulfuron

0,04

*

*

*

*

*

13-37

Širokolistni pleveli, tudi v piri

Herbaflex

beflubutamid + izoproturon

2,0

*

*

*

*

 

13-29

Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli

Herbocid

2,4-D DMA

1,6

*

*

*

*

 

23-30, 31

Širokolistni pleveli

Hussar OD

jodosulfuron-metil-natrij

0,1

*

*

*

*

 

21-37 oz. 13-29

Enoletni širokolistni in ozkolistni in nekateri večletni pleveli

Hussar plus

jodosulfuron-metil-natrij + mezosulfuron

0,15-0,20

*

*

*

*

 

13-32;

jarine 13-30

Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli

Lintur 70 WG

dikamba + triasulfuron

0,12-0,18

*

*

*

*

*

14-28

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

Logran 20 WG

triasulfuron

0,3-0,4

*

*

*

*

*

14-30

Širokolistni pleveli

Lontrel 100

klopiralid

1-1,2

*

 

 

 

 

21-31

Širokolistni pleveli v fazi 2 do 6 listov

Mezzo

metsulfuron-metil

0,02-0,03

*

*

 

*

*

13-39

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

Mustang 306 SE

2,4-D 2-EHE + florasulam

0,4-0,6

*

*

 

 

 

21-31

Enoletni širokolistni pleveli, ko imajo 2 do 6 listov

Pallas 75 WG

piroksulam

0,12-0,25

*

 

*

*

 

14 do 32

Ozkolistni in širokolistni pleveli

Savvy

metsulfuron-metil

0,03

*

*

 

*

*

13-37

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

Sekator OD

jodosulfuron-metil-natrij + amidosulfuron

0,1-0,15

*

*

*

*

 

21-37

jarine 13-29

Enoletni širokolistni pleveli, nekateri ozkolistni in večletni pleveli

Starane 2

fluroksipir

0,5-1,5

*

 

 

 

 

13-39

Nekateri širokolistni pleveli

Tandus 200 EC

fluroksipir

0,75-2,0

*

*

*

*

*

13-39

Nekateri širokolistni pleveli

 

U 46 M-fluid

MCPA – DMA

1,0

*

*

*

*

 

23-39

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

P-pšenica, J-ječmen, R-rž, T-tritikala, O-oves

BBCH razvojni stadiji: 13-29 = od tretjega lista do konca razraščanja; 30= začetek kolenčenja; 37=viden vrhnji list (zastavičar); 39=zastavičar razvit


Datum objave obvestila: 08.04.2015 08:49
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS