4. Varstvo jablan in hrušk - 24.03.2015 09:07 - Zaključeno


Jablane in hruške so v večjem delu Slovenije v razvojnem stanju nabrekanja brstov (BBCH 51-52) v toplejših območjih pa tudi v fazi odpiranja brstov do mišjega ušesca (BBCH 53- 54). V tem obdobju razvoja lahko drevje varujete pred glivičnimi in bakterijskimi boleznimi z enim izmed bakrovih pripravkov kot je: Cuprablau Z ultra, Cuprablau Z 35, Champion 50 WG, Bordojska brozga Cafffaro, Cuproxat, Nordox 75 WG ali Biotip bakrov fungicid plus. Do razvoja mišjega ušesca lahko škropivu za varstvo pred škodljivci dodate tudi sredstvo na osnovi parafinskega olja (Frutapon) ali ogrščičnega olja (Ogriol). Po navodilih proizvajalcev se bakrovi pripravki in olja ne mešajo, zato je to potrebno predhodno preveriti. Praviloma v vodo najprej zamešamo bakrov pripravek in nato dodamo oljni pripravek.


Datum objave obvestila: 24.03.2015 09:07
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS