3. Varstvo koščičarjev - 24.03.2015 09:06 - Zaključeno


Nizke nočne temperature še naprej vplivajo na počasno odganjanje koščičarjev, ki so večinoma še v fazi brstenja, razen marelic in breskev v toplejših legah, ki že cvetijo.

V obdobju brstenja drevja je čas za uporabo bakrovih pripravkov, ki delujejo na številne glivične in bakterijske bolezni. Uporabite lahko katerega izmed naštetih priupravkov: Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z ultra WP, Cuproxat, Bordojska brozga caffaro, Biotip bakrov fungicid plus, Kocide 2000, Kocide DF ali Nordox 75 WG.

Škropljenje opravite pred dežjem!

 

Kjer breskve in nektarine že cvetijo jih lahko zavarujete pred breskovo kodravostjo in luknjičavostjo s pripravkom Ziram 76 WG ali Syllit 400 SC.

Za varstvo pred monilijami pa cvetoče drevje zavarujte z enim izmed pripravkov kot je: Topsin M, Duaxo koncentrat, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Rovral aquaflo, Prolectus ali Teldor SC 500. Škropljenje opravite pred dežjem!


Datum objave obvestila: 24.03.2015 09:06
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS