2. Varstvo koščičarjev - 16.03.2015 14:39 - Zaključeno


SPOMLADANSKO VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Sedanje vremenske razmere z nizkimi nočnimi temperaturami vplivajo na počasen razvoj drevja. Koščičarji so večinoma še v fazi začetka brstenja, razen v najtoplejših legah Primorske, kjer je razvoj nekoliko hitrejši.

Okužbe koščičastega drevja z različnimi boleznimi kot so breskova kodravost, listna luknjičavost, rožičavost češpelj ter razne vrste monilij in še nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu, se lahko dogodijo šele ob močnejših ali dolgotrajnejših padavinah. Ker glede na sedanje vremenske napovedi v kratkem ne pričakujemo močnejših padavin, lahko s škropljenjem drevja še nekoliko počakate. Med tem bo tudi razvoj rastlin napredoval s čimer se bo povečala nevarnost za okužbe, v takih razmerah pa bo škropljenje bolj smiselno.

 

Priporočamo, da spremljate vremenske razmere in razvoj rastlin. Preventivno varstvo opravite pred dežjem s katerim izmed bakrovih pripravkov kot so Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z ultra WP, Cuproxat, Bordojska brozga caffaro, Biotip bakrov fungicid plus, Kocide 2000, Kocide DF ali Nordox 75 WG.

 

 

ZATIRANJE MURVOVEGA KAPARJA

 

Sadjarje, ki imajo v nasadih težave zaradi prerazmnožitve kaparjev obveščamo, da je bilo tudi letos izdano izjemno dovoljenje za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC za omejevanje populacije murvovega kaparja na koščičarjih. Sredstvo se lahko uporabi samo enkrat v rastni dobi, v času pred cvetenjem.

Pri breskvah, marelicah in nektarinah se uporablja v času, ko so konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami (BBCH 55-57) v odmerku 35 do 40 ml na 100 l vode pri izhodiščni porabi vode 800 l/ha, največji dovoljeni odmerek je 0,32 l/ha.

 

Sredstvo je strupeno za čebele. Upoštevajte predpise s področja varstva čebel in varstva voda!

 

Admiral lahko uporabljajo samo registrirani sadjarji, vsi ostali pa lahko škodljivca zatirate s pripravki na osnovi parafinskega ali gorčičnega olja, kot sta Frutapon in Ogriol.


Datum objave obvestila: 16.03.2015 14:39
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS