84. JESENSKO ŠKROPLJENJE SADNEGA DREVJA - 13.11.2014 07:47 - Zaključeno


Obvestilo dne, 12. 11. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Zelo toplo vreme v mesecu oktobru, ki se s sorazmerno visokimi temperaturami nadaljuje v prvi polovici novembra ima za posledico, da so drevesa jablan in hrušk, še vedno močno olistana in zelena medtem, ko so češnje pa tudi breskve in slive že zgubile večino listja. Ob padcu temperatur in pogostejših padavinah bodo tudi jablane in hruške začele bolj intenzivno odlagati listje.

Vremenske razmere v času vegetacije v letošnjem letu niso ustvarile pogojev za razvoj potenciala hruševega ožiga. Kljub temu priporočamo, da opravite vsaj eno škropljenje jablan in hrušk z bakrovimi pripravki. Škropljenje opravite, ko bo listje intenzivno odpadalo oziroma, ko bo odpadla večina listja.

Uporaba bakrovih pripravkov v jeseni je preventiven ukrep v vseh nasadih jablan in hrušk, ki so bila okužena z bakterijo Erwinia amylovora, povzročiteljico hruševega ožiga, oziroma tistih nasadih, ki se nahajajo na okuženih območjih. Priporočamo, da škropljenje opravite tudi v vseh ostalih nasadih ter ohišnicah jablan in hrušk. Ob odpadanju listja na poganjkih nastajajo številne odprte rane, na katerih se v ugodnih vremenskih razmerah lahko naselijo bakterije, bodisi v obliki težko opaznih rakastih ran ali v obliki nevidne latentne okužbe, ki predstavljajo nova žarišča za širjenje bolezni v naslednjem letu.

Uporabite lahko naslednje pripravke na osnovi bakra: Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Champion 50 WG (0,7 %), Kupro 190 SC (0,75 %), Nordox 75 WG (0,2 %),) ali Bordojska brozga Caffaro (0,95 – 1,15 %).

Pazite, da z bakrovimi pripravki ne škropite pri zelo nizkih temperaturah. Te naj bodo vsaj enake ali višje od 5 °C. Trenutne temperature so zelo primerne za izvedbo škropljenja.

Vloga bakrovih pripravkov je razkuževalne narave, zato je v jeseni z njimi smiselno poškropiti tudi koščičaste sadne vrste predvsem breskve, kjer pogosto najdemo simptome ožiga breskove skorje ali breskovega raka, v obliki smoljenja in sušenja vej. Bakrovi pripravki kot so: Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Champion 50 WG (0,5 %), Kupro 190 SC (1 %), Nordox 75 WG (0,15 %), Kocide 2000 (2,5 kg/ha), Kocide DF (5-7 kg/ha) ali Bordojska brozga Caffaro (0,95 – 1,15 %), imajo dobro stransko delovanje na omenjeni bolezni.

V intenzivnih nasadih breskev dajte pri zatiranju breskovega raka in ožiga breskove skorje prednost sistemičnem fungicidu Topsin M, ki ga uporabite v tem času in odmerku 1,7 kg/ha.

Sredstvo je namenjeno tudi zatiranju omenjenih bolezni na slivah.

 

OPOZORILA: S sredstvom Topsin M se lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni sezoni. Pri tretiranju breskev in sliv je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se ne tretira v obmocju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.


Datum objave obvestila: 13.11.2014 07:47
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS