148. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KORUZE – KORUZNI HROŠČ - 13.10.2014 13:30 - Zaključeno


V letošnjem letu so bili ulovi koruznega hrošča na feromonske vabe zelo povečani. Za preprečevanje gospodarske škode na koruznih poljih v prihodnje priporočamo, da izvajate enega od predpisanih fitosanitarnih ukrepov. Kot najbolj primeren ukrep še vedno ostaja kolobarjenje:

  • dvoletno kolobarjenje, tako da se koruza na istem zemljišču prideluje enkrat v dveh zaporednih letih ali

  • triletno kolobarjenje, ko se koruza na istem zemljišču seje dve leti zapored, ob tem, da se najmanj en posevek poseje po izleganju ličink (strniščna setev) ali da se v 2. letu uporabi talni insekticid FORCE 1,5 G; tretje leto na tem zemljišču ne sme več rasti koruza.

Pridelava koruze v monokulturi se odsvetuje in tudi pri pridelovalcih, ki so vključeni v okoljske ukrepe ni dovoljena zaradi obveznega upoštevanja kolobarja.

Na večjih površinah je potrebno preverjati navzočnost znakov napada: poleganje koruze v obliki gosjih vratov ali gluhi storži zaradi objedanja svile. V takem primeru mora pridelovalec opustiti pridelavo koruze na tej površini vsaj za eno leto.

Več o ukrepih za preprečevanje širjenja in spremljanje pojava koruznega hrošča si lahko preberete na spletnih naslovih KGZS – Zavoda Novo mesto (http://www.kgzs.si/gv/kmetijstvo/rastlinska-pridelava/poljedelstvoo/varstvo-pred-koruznim-hroscem.aspx in http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin) in na straneh UVHVVR

(http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/novejsi_gospodarski_skodljivi_organizmi/koruzni_hrosc/ ).


Datum objave obvestila: 13.10.2014 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS