147. ZATIRANJE PLEVELOV IN ŠKODLJIVCEV V OLJNI OGRŠČICI - 05.09.2014 15:14 - Zaključeno


Zatiranje plevelov v oljni ogrščici je priporočljivo opraviti takoj po setvi – pred vznikom ali po vzniku posevka. Možnosti uporabe herbicidov so naslednje:

  1. za zatiranje plevelov pred setvijo uporabite pripravek DEVRINOL 45 FL (2,5 l/ha), ki deluje na širokolistne in ozkolistne plevele. Pripravek je potrebno pred setvijo plitvo vdelati v tla.

  2. uporaba po setvi pred vznikom posevka: TERIDOX 500 EC (2,0 l/ha, na isti površini se ga lahko za zatiranje širokolistnih in ozkolistnih plevelov uporabi samo enkrat vsako tretje leto).

  3. uporaba pred vznikom (BBCH 00) in po vzniku (BBCH 14, štirih listov): FUEGO TOP (2 l/ha) ali SUCCESSOR 600 (2,0 l/ha). Pripravka delujeta na širokolistne in ozkolistne plevele.

  4. uporaba po vzniku: BUTISAN 400 SC (2,0 l/ha) ali FUEGO (1,5 l/ha) se uporabita v razvojni fazi po vzniku (BBCH 10) do razvoja dveh listov (BBCH 12)) za zatiranje širokolistnih in ozkolistnih plevelov. Pripravek LONTREL 100 (1,0–1,2 l/ha) se uporabi od prvega lista oljne ogrščice in vse do vidnih individualnih cvetnih brstov (glavno socvetje) (BBCH 11-55) za zatiranje širokolistnega plevela.

  5. proti ozkolistnim plevelom in samosevcem žit po vzniku oljne ogrščice lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: AGIL 100 EC (1 -2 l/ha), ARAMO 50 (1 – 2 L/ha), FOCUS ULTRA (1 - 4 l/ha), FUSILADE FORTE (0,8 – 2 l/ha) ali QUICK 5 EC (1 – 2 l/ha).

  6. CLERANDA je kontaktni in rezidualni herbicid za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela po vzniku oljne ogrščice, od fenološke faze kličnih listov (BBCH 10) do fenološke faze osmih listov (BBCH 18), v odmerku (2,0 l/ha) in porabi vode 200 – 300 l/ha. Sredstvo se lahko uporablja samo na hibridih oljne ogrščice, ki imajo poleg imena sorte tudi oznako Clearfield. Sredstvo deluje na sorte oljne ogrščice, ki niso označene z oznako Clearfield, kot neselektivni herbicid in jih popolnoma uniči! Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni dobi.

Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovanje herbicidov je pomembno, da izvedemo setev in tudi aplikacijo herbicidov na ustrezno vlažna tla!

 

Po setvi oljne ogrščice lahko na vzniklih rastlinah pričakujemo pojav poškodb od bolhačev. Največjo škodo bolhači povzročijo, ko so rastline oljne ogrščice v razvojni stopnji kličnih listov. Zatiranje je smiselno, če je v stadiju kličnih listov prag presežen (poškodovanih več kot 50% rastlin). Uporabite lahko enega izmed naslednjih pripravkov: DECIS (0,3 l/ha), DECIS 2,5 EC (0,3 l/ha), FASTAC 100 EC (0,1 l/ha), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha), MAVRIK 240 (0,2 l/ha) ali SPARVIERO (0,075 l/ha).

Zatiranje bolhačev skušamo združiti z zatiranjem repne grizlice na katero delujejo pripravki z a.s.: alfa-cipermetrin, lambda-cihalotrin in deltametrin. Pripravke uporabite v skladu z navodili za uporabo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 05.09.2014 15:14
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS