80. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 03.09.2014 12:12 - Zaključeno


Obvestilo dne, 3. 9. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Vlažno vreme s pogostimi padavinami, ki je zaznamovalo poletne meseca se nadaljuje tudi v prvih dneh septembra. Zato poskrbite, da bodo plodovi, ki jih nameravate skladiščiti daljše časovno obdobje, dobro zaščiteni s fungicidno oblogo.

Zaključna škropljenja sort, ki se pozno obirajo (Idared, Fuji, Braeburn) opravite s pripravkom Bellis (0,8 kg/ha), ki deluje hkrati na pozni-skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni ter ima najkrajšo karenčno dobo (7 dni). Dosledno upoštevajte karenco in jo uskladite s tehnološkim rokom obiranja!

Ulovi jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so na opazovanih lokacijah Celjske in Koroške regije pod pragom gospodarske škode in se zmanjšujejo, kar kaže na to, da se let druge generacije zaključuje. V nasadih, ker so proti jabolčnemu zavijaču v letošnjem letu redno škropili in upoštevali optimalne roke škropljenja je odstotek črvivih plodov pod pragom škodljivosti (1 %). Drugačne slika pa je v neškropljenih in travniških nasadih, kjer je jabolčni zavijač v letošnjem letu povzročil kar veliko škode.


Datum objave obvestila: 03.09.2014 12:12
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS