81. Kap vinske trte (ESCA) - 01.09.2014 13:31 - Zaključeno


V letošnjem mokrem poletju opažamo v vinogradih velik pojav kapi vinske trte ali ESCE, ki jo povzročajo različne vrste lesnih gliv. Bolezni se s fungicidi ne da preprečevati, lahko pa omejimo njeno širjenje z nekaterimi tehnološkimi postopki. Vinogradnikom zato priporočamo, da sedaj, ko so znamenja bolezni jasno vidna, vse okužene rastline označijo. Pri tako označenih rastlinah bo potrebno zimsko rez opraviti čim pozneje, tik pred začetkom solzenja. Pri rezi pa razkuževati škarje z 8-odstotno raztopino natrijevega hipoklorita (varekina, arekina) ali s 70-odstotnin etilnim alkoholom. Ob zimski rezi se je potrebno izogibati velikim ranam. Če so rane večje od premera 2 cm jih je potrebno premazati s fungicidno pasto. Močno napadene trse je najbolje izruvati. Odstranjene trse in porezan les se ne sme mulčiti temveč ga je potrebno odstraniti iz vinogradov in sežgati.


Datum objave obvestila: 01.09.2014 13:31
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS