146. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 27.08.2014 15:02 - Zaključeno


Vinogradnike obveščamo, da pri večini sort uporaba fitofarmacevtskih sredstev za zaščito pred peronosporo in oidijem vinske trte ni več smotrna.

Proti razvoju sive plesni načrtujte zaključna tretiranja v predelu grozdja s pripravki MYTHOS (2,5 l/ha; 1× letno), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha; 3× letno), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 2× letno) ali TELDOR SC 500 (1-1,5 l/ha; 2× letno) najkasneje 21 dni pred trgatvijo. Za kvalitetnejši nanos in boljše razporejanje svetujemo dodatek močil SILWET L-77 (porabo vode je potrebno zmanjšati za 30%), BREAK THRU S 240 ali ETALFIX-PRO. V kolikor imate na razpolago še BOTECTOR (400 g/ha; na osnovi antagonistične glive Aureobasidium pullulans; primeren tudi za ekološko uporabo), ga je smiselno do trgatve uporabljati v tedenskih razmikih. Prepogosta raba sintetičnih botriticidov lahko vodi v razvoj nežlahtnih kvasovk in ocetno kislinskih bakterij, ki povzročajo kislo gnilobo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 27.08.2014 15:02
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS