145. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK IN HRUŠK - 27.08.2014 15:00 - Zaključeno


Pridelovalce jabolk in hrušk, zaradi obilice padavin v času dozorevanja, opozarjamo na obvezno zaščito pred skladiščnimi boleznimi (skladiščni škrlup, grenka gniloba jabolk, mušja pegavost in sajavost ter sadne gnilobe). Pri izbiri posameznih sredstev bodite pozorni na varnostne dobe. Pripravka MERPAN 80 WDG (0,125-0,2 %) in ZATO 50 WG (100 - 150 g/ha) imata 21 dni karence. Pripravek BELLIS (0,8 kg/ha, 3× letno) ima karenco 7 dni in lahko njegovo uporabo ponovite še en teden pred obiranjem. Sredstva z daljšo karenco: THIRAM 80 WG (3 kg/ha; 35 dni karence), ZATO PLUS (1,9 kg/ha; 35 dni) in ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha; 28 dni) pridejo v poštev le za zelo pozno obiranje pri sortah 'breaburn', 'pink lady' in 'granny smith'.

Proti jabolčnemu zavijaču ukrepajte v nasadih, kjer se škoda redno pojavlja. Prednost dajemo pripravkom AFFIRM (4 kg/ha; 7 dni karence) ali STEWARD (255 g/ha; 3× v rastni dobi; 7 dni).

 

Glede na populacijski pritisk različnih vrst zavijačev, je še vedno smiselna uporaba pripravka LEPINOX PLUS (1 kg/ha; a.s. Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

 


Datum objave obvestila: 27.08.2014 15:00
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS