77. Peronospora in oidij vinske trte - 25.08.2014 12:57 - Zaključeno


Vinograde, kjer načrtujete trgatev proti koncu septembra ali v oktobru, je še potrebno varovati pred peronosporo in oidijem vinske trte. Proti peronospori uporabite fungicide kot so Antracol, Antracol 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Electis 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mildicut, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, ali bakrove pripravke kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Flowbrix blau SC, Kocide 2000, Kocide DF, Nordox 75 WG, Kupro 190 SC ali Bordojska brozga Caffaro. Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte žveplov pripravek ali Karathane gold.

Za dobro učinkovitost naj bo dobro poškropljena predvsem spodnja stran listov! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in varnostne dobe pripravkov!


Datum objave obvestila: 25.08.2014 12:57
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS