144. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 20.08.2014 15:05 - Zaključeno


Okoljske razmere so za razvoj in širjenje glivičnih obolenj v vinogradih še vedno zelo ugodne, a v času zorenja zaključna zaščitna tretiranja načrtujemo z upoštevanjem varnostnih dob. Varstvo pred peronosporo in oidijem usmerite v vrhove z izpostavljenimi mlajšimi poganjki. Z zorenjem narašča nevarnost pojava sive plesni.

Proti peronospori vinske trte priporočamo za zaključna tretiranja bakrove pripravke ali organske dotikalne fungicide. Kombinirane pripravke kot: AMALINE FLOW (2,25 l/ha; 28 dni karence), PERGADO C (4-5 kg/ha; 21 dni), ki zaradi vsebnosti bakra umirjajo rast in utrjujejo povrhnjico, uporabite v primeru obsežnejših okužb. Pri zaščiti aromatičnih sort se je uporabi bakra smiselno izogniti s sredstvi PERGADO MZ (1,6-2,5 kg/ha; 28 dni), GETT (1,6-2,5 kg/ha; 28 dni), ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha; 28 dni),…

Proti oidiju vinske trte lahko dodate pripravke na osnovi žvepla.

Kjer se pojavlja siva plesen, uporabite v predelu grozdja, enega od botriticidnih pripravkov: PYRUS 400 SC (2 l/ha; 1× letno; 35 dni), CANTUS WG (1,2 kg/ha; 1×; 28 dni), MYTHOS (2,5 l/ha; 1×; 21 dni), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha; 3×; 21 dni), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 2×; 21 dni) ali TELDOR SC 500 (1-1,5 l/ha; 2×; 21 dni). Za kvalitetnejši nanos in boljše razporejanje svetujemo dodatek močil SILWET L-77 (porabo vode je potrebno zmanjšati za 30%), BREAK THRU S 240 ali ETALFIX-PRO. V kolikor imate na razpolago še BOTECTOR (400 g/ha; na osnovi antagonistične glive Aureobasidium pullulans; primeren tudi za ekološko uporabo), ga je smiselno do trgatve uporabljati v tedenskih razmikih. Prepogosta raba sintetičnih botriticidov lahko vodi v razvoj nežlahtnih kvasovk in ocetno kislinskih bakterij, ki povzročajo kislo gnilobo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 20.08.2014 15:05
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS