143. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK IN HRUŠK - 20.08.2014 15:04 - Zaključeno


Pridelovalcem jabolk in hrušk priporočamo zaščito pridelka pred skladiščnimi boleznimi (skladiščni škrlup, grenka gniloba jabolk, mušja pegavost in sajavost ter sadne gnilobe). Pri izbiri posameznih sredstev bodite pozorni na varnostne dobe. Pripravek THIRAM 80 WG (3 kg/ha; 35 dni karence), ZATO PLUS (1,9 kg/ha; 35 dni) in ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha; 28 dni) priporočamo za uporabo v poznih sortah. Pri sortah, ki se bodo obirale čez tri tedne uporabite MERPAN 80 WDG (0,125-0,2 %; 21 dni) ali ZATO 50 WG (100 - 150 g/ha; 21 dni). Pripravek BELLIS (0,8 kg/ha, 3× letno) ima karenco 7 dni in lahko njegovo uporabo ponovite še en teden pred obiranjem.

Proti jabolčnemu zavijaču ukrepajte v nasadih, kjer se škoda redno pojavlja. Prednost dajemo pripravkom AFFIRM (4 kg/ha; 7 dni karence) ali STEWARD (255 g/ha; 3× v rastni dobi; 7 dni).

Prerazmnožitve navadne in rdeče sadne pršice nadzorujte s sredstvom MASAI (0,75 kg/ha; 7 dni) ali MILBEKNOCK (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha/m višine krošnje; 14 dni), katerima za boljše učinkovanje dodate SILWET L-77, BREAK THRU S 240 ali ETALFIX-PRO.

 

Glede na ulove breskovega zavijača na feromonske vabe v jablanovih nasadih, je še vedno smiselna uporaba pripravka LEPINOX PLUS (1 kg/ha; a.s. Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki).

Pri pripravi škropilne brozge upoštevajte možno nezdružljivost posameznih sredstev.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Ob zaščiti zgodnjih sort jablan in hrušk bodite pozorni na varnostne dobe posameznih sredstev!


Datum objave obvestila: 20.08.2014 15:04
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS