75. Varstvo vinske trte - 18.08.2014 11:56 - Zaključeno


Peronospora in oidij

Vremenske razmere so še naprej ugodne za širjenje peronospore in oidija vinske trte, zato je vinograde potrebno še naprej redno varovati s fungicidi. Za varstvo pred peronosporo priporočamo rabo dotikalnih fungicidov kot so Antracol, Antracol 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF ali bakrove pripravke kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Flowbrix blau SC, Kocide 2000, Kocide DF, Nordox 75 WG, Kupro 190 SC ali Bordojska brozga Caffaro. Za varstvo trte pred oidijem škropivu dodajte žveplov pripravek. Za dobro učinkovitost naj bo dobro poškropljena predvsem spodnja stran listov!

 

Siva plesen

Območje grozdov zavarujte pred gnilobo, ki jo povzroča siva grozdna plesen. Uporabite fungicid kot je Cantus WG, Mythos, Rovral aquaflo, Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali ekološki pripravek Botector. Pred izbiro fungicida preverite karence in upoštevajte navodila glede števila dovoljenih rab!


Datum objave obvestila: 18.08.2014 11:56
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS