142. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 12.08.2014 20:44 - Zaključeno


V času zorenja načrtujemo zaključna zaščitna tretiranja proti boleznim vinske trte z upoštevanjem varnostnih dob. Okoljske razmere so še vedno zelo ugodne za razvoj in širjenje glivičnih obolenj: peronospore, oidija vinske trte ter sive plesni. Na peronosporo in oidij so najbolj dovzetni mladi listi, potrebni za uspešno dozorevanje. Možne so tudi okužbe ponekod še zelenih grozdov. Z zorenjem jagod po drugi strani narašča nevarnost pojava sive plesni.

Za zmanjšanje izpostavljenost pridelka priporočamo odstiranje grozdja. Liste iz neposredne okolice grozdov odstranjujte najprej na vzhodni strani, na zahodni strani zaradi nevarnosti sončnih ožigov pristopajte postopno.

Proti peronospori vinske trte priporočamo za zaključna tretiranja bakrove pripravke ali organske dotikalne fungicide. Kombinirane pripravke kot: AMALINE FLOW (2,25 l/ha; 28 dni karence), PERGADO C (4-5 kg/ha; 21 dni), CURZATE R (3 kg/ha; 28 dni namizno in 42 dni vinsko grozdje), ki zaradi vsebnosti bakra umirjajo rast in utrjujejo povrhnjico, uporabite v primeru obsežnejših okužb. Pri zaščiti aromatičnih sort se je uporabi bakra smiselno izogniti s sredstvi PERGADO MZ (1,6-2,5 kg/ha; 28 dni), GETT (1,6-2,5 kg/ha; 28 dni), ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha; 28 dni),…

Z zorenjem se zmanjšuje možnost okužb grozdnih jagod tudi z oidijem vinske trte, a ostaja nevarnost razvoja na listih in poganjkih. Svetujemo rabo PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA (na krajše časovne razmike).

Kjer se pojavlja siva plesen uporabite v predelu grozdja enega od botriticidnih pripravkov: PYRUS 400 SC (2 l/ha; 1× letno), CANTUS WG (1,2 kg/ha; 1×; 28 dni), MYTHOS (2,5 l/ha; 1×; 21 dni), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha; 3×; 21 dni), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 2×; 21 dni), TELDOR SC 500 (1-1,5 l/ha; 2×; 21 dni) ali BOTECTOR (0,4 kg/ha; 4× letno; karenca zagotovljena s časom uporabe). Za kvalitetnejši nanos in boljše razporejanje svetujemo dodatek močil SILWET L-77 (porabo vode je potrebno zmanjšati za 30%), BREAK THRU S 240 ali ETALFIX-PRO. Po priporočeni zaščiti pridelka je smiselno v tedenskih razmikih vzdrževati redno rabo pripravka BOTECTOR na osnovi antagonistične glive Aureobasidium pullulans. Prepogosta raba sintetičnih botriticidov lahko vodi v razvoj nežlahtnih kvasovk in ocetno kislinskih bakterij, ki povzročajo kislo gnilobo.

 

V ekološki pridelavi načrtujte za zaključna tretiranja pred peronosporo vinske trte uporabo bakrovih pripravkov kot: CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha; največ 4 × letno), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha; največ 3× letno), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; največ 4 × letno), CHAMPION 50 WG (0,20 - 0,25 % konc.; največ 4 × letno), CHAMP FORMULA 2 FLO (2 l/ha), KOCIDE DF (2 l/ha; največ 4 × letno), KOCIDE 2000 (2 l/ha; največ 4 krat letno), KUPRO 190 SC (0,75 % konc.; največ 2 × letno), BORDOJSKA BROZGA CAFFARO (0,6 - 0,8 %; največ 3 × letno), FLOWBRIX BLAU SC (0,25% konc.; 1 krat letno) ali NORDOX 75 WG (0,1 - 0,15 % konc.), katerih možnost uporabe preverite še pri kontrolni organizaciji.

Proti oidiju vinske trte uporabite VITISAN (9 kg/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ga lahko naročijo ter uporabijo le na MKO registrirani ekološki pridelovalci. Dobro deluje tudi AQ – 10 (35 g/ha, na osnovi glive Ampelomyces quisqualis, katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo in zahteva najmanj 2 zaporedni tretiranji). Pripravki na osnovi MOČLJIVEGA ŽVEPLA (3-4 kg/ha) dosegajo boljše delovanje ob redni uporabi na krajše časovne razmike (manj kot 5 dni).

Priporočamo tudi dodajanje sredstva BOTECTOR (0,4 kg/ha) na osnovi glive Aureobasidium pullulans, ki bo v nadaljevanju poletja preprečevala razvijanje sive grozdne plesni.

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 12.08.2014 20:44
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS