136. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 05.08.2014 16:21 - Zaključeno


V trenutnem obdobju še vedno obstaja velika nevarnost okužb z glivičnimi obolenji vinske trte. Na peronosporo in oidij so najbolj dovzetni mladi listi, potrebni za uspešno dozorevanje. Možne so tudi okužbe ponekod še zelenih grozdov. Z zorenjem jagod pa po drugi strani narašča nevarnost pojava sive plesni.

Za zmanjšanje izpostavljenost pridelka priporočamo odstiranje grozdja. Liste iz neposredne okolice grozdov odstranjujte najprej na vzhodni strani, na zahodni strani zaradi nevarnosti sončnih ožigov pristopajte postopno.

Zaščito s fitofarmacevtskimi sredstvi vršite redno in na krajše razmike, ki jih prilagodite količini zapadlega dežja. Upoštevajte, da zaščitna obloga oslabi, ko pade več kot 30 l dežja, oz. v primeru zelo intenzivnih padavin. Tretiranje načrtujte preventivno, še pred napovedanim dežjem.

Proti peronospori vinske trte priporočamo pripravke kot: AMALINE FLOW (2,25 l/ha; 28 dni karence), PERGADO C (4-5 kg/ha; 21 dni), CURZATE R (3 kg/ha; 28 dni namizno in 42 dni vinsko grozdje) ali GALBEN C (4-5 kg/ha; 42 dni), ki zaradi vsebnosti bakra umirjajo rast in utrjujejo povrhnjico. Uporabite lahko tudi druge bakrove pripravke: CHAMPION 50 WG (0,20-0,25% konc.; 21 dni), CHAMP FORMULA 2 FLO (2 l/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; 21 dni), KOCIDE DF (2 l/ha; 35 dni), KOCIDE 2000 (2 l/ha; 35 dni), KUPRO 190 SC (0,75 % konc.; 28 dni), BORDOJSKA BROZGA CAFFARO (0,6 - 0,8 %; 21 dni namizno in 28 dni vinsko grozdje), FLOWBRIX BLAU SC (0,25% konc.; 28 dni), NORDOX 75 WG (0,1 - 0,15 % konc.; 35 dni), ali organske dotikalne fungicide: FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha; 35 dni), FOLPAN 50 SC (2 l/ha; 28 dni), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha; 42 dni), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha; 28 dni), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; 28 dni), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; 28 dni), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha; 28 dni),… Slednjo skupino pripravkov je smiselno predvideti zlasti za zaščito aromatičnih sort.

Z zorenjem se zmanjšuje možnost okužb grozdnih jagod tudi z oidijem vinske trte, a ostaja nevarnost razvoja na listih in poganjkih. Svetujemo rabo PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA (na krajše časovne razmike).

Na grozdju zaznavamo prve pojave sive grozdne plesni, katerim so najbolj podvržene bele sorte. Ob pogostem dežju in dolgi jutranji rosi, je v naslednjih dneh pričakovati nadaljnje širjenje okužb. Kjer se grozdne jagode mehčajo, je potrebno v predelu grozdja uporabiti enega od botriticidnih pripravkov: PYRUS 400 SC (2 l/ha; 1× letno), CANTUS WG (1,2 kg/ha; 1×; 28 dni), MYTHOS (2,5 l/ha; 1×; 21 dni), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha; 3×; 21 dni), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 2×; 21 dni), TELDOR SC 500 (1-1,5 l/ha; 2×; 21 dni) ali BOTECTOR (0,4 kg/ha; 4× letno; karenca zagotovljena s časom uporabe). Za kvalitetnejši nanos in boljše razporejanje svetujemo dodatek močil SILWET L-77 (porabo vode je potrebno zmanjšati za 30%), BREAK THRU S 240 ali ETALFIX-PRO. Po priporočeni zaščiti pridelka je smiselno v tedenskih razmikih vzdrževati redno rabo pripravka BOTECTOR na osnovi antagonistične glive Aureobasidium pullulans. Prepogosta raba sintetičnih botriticidov lahko vodi v razvoj nežlahtnih kvasovk in ocetno kislinskih bakterij, ki povzročajo kislo gnilobo. Istočasno priporočamo tudi nameščanje prehranskih vab za mrčes, ki povzroča poškodbe grozdnih jagod in širi okužbe s sivo plesnijo. Ose, sršene in različne vrste muh lovite v plastenke, v katere natočite mešanico jabolčnega kisa in soka v razmerju 1:1 ter dodate žličko sladkorja.

 

V ekološki pridelavi načrtujte zoper peronosporo vinske trte uporabo bakrovih pripravkov kot: CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha; največ 4 × letno; zatira še rdeči listni ožig vinske trte, črno grozdno plesen in črno pegavost vinske trte), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha; največ 3× letno), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; največ 4 × letno; zatira še rdeči listni ožig vinske trte, črno grozdno gnilobo in črno pegavost vinske trte), CHAMPION 50 WG (0,20 - 0,25 % konc.; največ 4 × letno), CHAMP FORMULA 2 FLO (2 l/ha), KOCIDE DF (2 l/ha; največ 4 × letno), KOCIDE 2000 (2 l/ha; največ 4 krat letno), KUPRO 190 SC (0,75 % konc.; največ 2 × letno; zatira še rdeči listni ožig vinske trte), BORDOJSKA BROZGA CAFFARO (0,6 - 0,8 %; največ 3 × letno; zatira še rdeči listni ožig vinske trte, črno grozdno gnilobo), FLOWBRIX BLAU SC (0,25% konc.; 1 krat letno) ali NORDOX 75 WG (0,1 - 0,15 % konc.), katerih možnost uporabe preverite še pri kontrolni organizaciji.

Proti oidiju vinske trte uporabite VITISAN (9 kg/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ga lahko naročijo ter uporabijo le na MKO registrirani ekološki pridelovalci. Dobro deluje tudi AQ – 10 (35 g/ha, na osnovi glive Ampelomyces quisqualis, katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo in zahteva najmanj 2 zaporedni tretiranji). Pripravki na osnovi MOČLJIVEGA ŽVEPLA (3-4 kg/ha) dosegajo boljše delovanje ob redni uporabi na krajše časovne razmike (manj kot 5 dni).

Priporočamo tudi dodajanje sredstva BOTECTOR (0,4 kg/ha) na osnovi glive Aureobasidium pullulans, ki bo v nadaljevanju poletja preprečevala razvijanje sive grozdne plesni.

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 05.08.2014 16:21
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS