74. ZATIRANJE OREHOVE MUHE - 05.08.2014 12:15 - Zaključeno


Obvestilo dne, 5. 8. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Orehova muha

Na območju Celjske in Koroške regije na feromonskih vabah in rumenih lepljivih ploščah beležimo še vedno maloštevilne ulove orehove muhe (0-3 muhe/teden). Ob ustalitvi in otoplitvi vremena, ki ga vremenoslovci napovedujejo v drugi polovici tedna, pričakujemo tudi intenzivnejši let orehove muhe.

Škropljenje proti orehovi muhi opravite s pripravkom Laser 240 SC, v največjem dovoljenem odmerku 0,15 L/ha in porabi vode do 3L/odraslo drevo. Škropilni brozgi je potrebno dodati atraktant Nutrel, ki služi kot beljakovinska vaba za orehovo muho. Za tretiranje se pripravi 0,04% suspenzija pripravka (Laser 240 SC – 40 mL/100 L vode + Nutrel – 1L/100 L vode). Poškropi se samo spodnjo tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani tako, da se za vsako odraslo drevo porabi približno 3 L škropilne brozge (380 L/ha). Škropljenje ponovite v presledku enega do dveh tednov. V primeru, če pada več kot 10 mm dežja, škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo.

Tisti, ki imate na vrtu le posamezna drevesa, kjer zaradi višine dreves in posledičnega zanašanja, aplikacija z insekticidi ni mogoča, lahko v kolikor še niste, pokrijete površino pod krošnjo dreves z vrtno kopreno (vrteks), ki prepreči izlet odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnje odlaganje jajčec v zeleno lupino. Vrtno kopreno na tleh pustite do konca septembra.

Ta ukrep v celoti ne prepreči poškodb, saj poškodbe še vedno lahko povzročijo oplojene samice, ki priletijo iz sosednjih dreves, prav gotovo pa lahko občutno zmanjša pritisk populacije in posledično poškodb orehove muhe. Ukrep je primeren le za posamična drevesa, v nasadih orehov pa je učinkovito le zatiranje s pomočjo insekticidov.


Datum objave obvestila: 05.08.2014 12:15
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS