73. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 05.08.2014 12:12 - Zaključeno


Obvestilo dne, 5. 8. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Jablanov škrlup, ostale skladiščne bolezni in mušja pegavost ter sajavost jablan

V zadnji dekadi meseca julija smo na območju Celjske in Koroške regije zabeležili kar 9 deževnih dni, padlo pa je okoli 100 mm dežja. Nestanovitno vreme se nadaljuje tudi v prvih dneh meseca avgusta, kar ustvarja ugodne pogoje za sekundarne okužbe s škrlupom in ostale bolezni jablan. Zato razmik med škropljenji usmerite in prilagodite glede na vremensko napoved ter predvideno količino padavin. V primeru, ko pade nad 25 mm dežja je potrebno pred naslednjimi padavinami škropljenje ponoviti., saj nevarnost za sekundarne okužbe s škrlupom obstaja do konca rastne dobe.

Na nižinah in zaprtih legah se v poznem poletju v primeru deževnih in vlažnih dni lahko pojavi tudi mušja pegavost in sajavost jabolk. Zato poskrbite, da bodo plodovi, ki jih nameravate skladiščiti daljše časovno obdobje, dobro zaščiteni s fungicidno oblogo.

Škropljenje opravite s pripravki, ki delujejo hkrati na pozni-skladiščni škrlup, ostale skladiščne bolezni ter mušjo pegavost in sajavost jabolk kot so: Thiram 80 WG (3 kg/ha), Zato 50 WG (100 – 150 g/ha), Zato plus (1,9 kg/ha) ali Bellis (0,8 kg/ha). Svetujemo, da zaključna škropljenja opravite s pripravkom Bellis (0,8 kg/ha), ki ima najkrajšo karenčno dobo. V primeru pogostih ploh in padavin v drugi polovici avgusta pri sortah, ki se pozno obirajo (Idared, Fuji, Braeburn) z uporabo Bellisa ne hitite, saj bodo zaključna škropljenja v tem primeru opravljena v prvi dekadi septembra.

Pri temperaturah nad 30 °C se izogibajte dodajanju foliarnih gnojil in pripravkov na osnovi močljivega žvepla!

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP ali Orthocide 80 WG.

Jabolčni zavijač, sadni listni duplinar in listne uši

Ulovi drugega roda jabolčnega zavijača so bili na večina opazovanih lokacijah tako v intenzivnih kot neškropljenih nasadih jablan na feromonskih vabah najštevilčnejši (več kot 10 metuljčkov/teden) med 18. in 25 julijem. Po 29. juliju so ulovi v nasadih, kjer redno uporabljajo insekticide proti jabolčnem zavijaču padli (1 – 7 metuljčkov/teden). V neškropljenih nasadih pa so ulovi še naprej kontinuirani in na območju spodnje Savinjske doline še vedno številčni in nad pragom gospodarske škode. Sadjarji, ki ste med 15. in 20. julijem opravili škropljenje, zdaj (med 5. in 10. avgustom) opravite drugo škropljenja proti drugemu rodu jabolčnega zavijača. Priporočamo uporabo pripravka Affirm (4kg/ha), ki ima najkrajšo karenco (7 dni) ali insekticida klornikotinilne skupine kot sta Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 l/ha). Omenjena pripravka hkrati zatirata tudi sadnega listnega duplinarja in listne uši.

Bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe glede na tehnološki rok obiranja! Glej preglednico!

Preglednica: Pripravki in karenčne dobe

Fitofarmacevtsko sredstvo

KARENCA (št. dni)

FUNGICIDI

 

Thiram 80 WG, Zato plus

35

Zato 50 WG

21

Bellis

7

INSEKTICIDI

 

Affirm

7

Calypso SC 480, Mospilan 20 SG

14

 

OPOZORILO:

Tiram 80 WG: s sredstvom se ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Bellis: s sredstvom se ne sme tretirati v območju 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Affirm, Calypso s sredstvom se v nasadih jablan ne sme tretirati v obmocju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Hrušev ožig

Izvajajte redne preventivne preglede na prisotnost Erwinie amylovora povzročiteljice bakterijskega hruševega ožiga. V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600 ali 616).

 


Datum objave obvestila: 05.08.2014 12:12
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS