134. VARSTVO FIŽOLA - 01.08.2014 15:31 - Zaključeno


Na fižolu opažamo povečan pojav črne fižolove uši. Za njeno zatiranje lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: FASTAC 100 EC (samo na fižolu za zrnje, 0,125 l/ha, 7 dni karence), KAISO EG (samo na stročjem fižolu, 150 g/ha, 7 dni karence), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha) 7 dni karence), PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha, 14 dni karence) in pripravke z a.s. piretrin, ki so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi: VALENTIN EKO iz naravnega piretrina (100%, 4 dni karence), SPRUZIT PRAH (25 kg/ha, 1 dan karence), ali BIO PLANTELA FLORA KENYATOX VERDE (100%, 4 dni karence).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 01.08.2014 15:31
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS