132. VARSTVO BUČNIC - 01.08.2014 15:29 - Zaključeno


Presledke med škropljeni prilagajajte vremenskim razmeram, naj pa ne bodo daljši od 10 dni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja.


Datum objave obvestila: 01.08.2014 15:29
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS