66. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 18.07.2014 09:55 - Zaključeno


Obvestilo dne, 18. 7. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Jablanov škrlup

Nadaljujte z uporabo kontaktno delujočih fungicidov kot so: Merpan 80 WDG (1,25–2 kg), Merpan 50 WP (2-3 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Thiram 80 WG (3kg/ha), Antracol (2 kg/ha), Antracol WG 70 (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2kga/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2kga/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha).

Razmik med škropljenji prilagodite količini padavin. V primeru, ko pade nad 25 mm dežja je potrebno pred naslednjimi padavinami škropljenje ponoviti. Pri temperaturah nad 30 °C se izogibajte dodajanju foliarnih gnojil in pripravkov na osnovi močljivega žvepla.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP ali Orthocide 80 WG.

Jabolčni zavijač

Število ulovov metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah se je v tem tednu povečalo tako v intenzivnih kot v travniških nasadih (5 – 12 metuljčkov/teden) in na večina opazovanih lokacijah dosega ter presega prag gospodarske škode za drugi rod (5 do 7 metuljčkov/teden). Iz navedenega sledi, da se je začel intenziven let druge generacije jabolčnega zavijača.

V kolikor še niste opravili škropljenja usmerjenega v zaključek razvoja prve ter začetek razvoja druge generacije jabolčnega zavijača, to storite do konca tega tedna (glej obvestilo št. 17).

Sadjarji, ki ste oziroma boste med 14. in 20. julijem opravili škropljenje proti jabolčnem zavijaču s pripravki kot so: Coragen, Affirm, Runner 240 SC ali Mimic, planirajte naslednje škropljenje opraviti med 5. in 10. avgustom, o čemer vas bomo še obvestili.

Rdeča sadna pršica

Nadaljujte z rednimi pregledi nasadov na prisotnost rdeče sadne pršice. V kolikor je prag presežen (6 – 7 gibljivih stadijev na list), opravite škropljenje s pripravki kot so: Vertimec 1,8 EC (0,75 L/ha) z dodatkom močila ali ogrščičnega oziroma parafinskega olja (2,5 L/ha), Milbeknock (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje), Envidor SC 240 (0,6 L/ha) ali Masai (0,75 kg/ha).

Hrušev ožig

Izvajajte redne preventivne preglede na prisotnost Erwinie amylovora povzročiteljice bakterijskega hruševega ožiga. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600 ali 616).

Pri zgodnjih sortah jabolk pazite na karenco! Bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe glede na tehnološki rok obiranja! Glej preglednico!

Preglednica: Pripravki in karenčne dobe

Fitofarmacevtsko sredstvo

KARENCA (št. dni)

FUNGICIDI

 

Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP

21

Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Orthocide 80 WG, Antracol, Antracol WG 70

28

Thiram 80 WG

35

INSEKTICIDI

 

Affirm

7

Coragen, Runner 240 SC, Mimic, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG

14

AKARICIDI

 

Masai

7

Envidor, Milbeknock

14

Vertimec 1,8 EC, Zoom 11 SC

28

Orehova muha

Obveščamo vas, da smo na območju Celjske regije na feromonskih vabah zabeležili prve ulove orehove muhe. Ulovi so maloštevilni medtem, ko na rumenih lepljivih ploščah ulovov še ne beležimo. V kolikor še niste, izobesite rumene lepljive plošče, da se boste lažje odločili za optimalen čas škropljenja.

Tisti, ki imate na vrtu le posamezna drevesa, kjer zaradi višine dreves in posledičnega zanašanja, aplikacija z insekticidi ni mogoča, lahko v tem času pokrijete površino pod krošnjo dreves z vrtno kopreno (vrteks), ki prepreči izlet odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnje odlaganje jajčec v zeleno lupino. Vrtno kopreno na tleh pustite do konca septembra.

Ta ukrep v celoti ne prepreči poškodb, saj poškodbe še vedno lahko povzročijo oplojene samice, ki priletijo iz sosednjih dreves, prav gotovo pa lahko občutno zmanjša pritisk populacije in posledično poškodb orehove muhe. Ukrep je primeren le za posamična drevesa, v nasadih orehov pa je učinkovito le zatiranje s pomočjo insekticidov.

Predvidevamo, da bo optimalni čas prvega škropljenja konec julija in v prvih dneh meseca avgusta. Prvo škropljenje proti orehovi muhi opravite s pripravkom Laser 240 SC, v največjem dovoljenem odmerku 0,15 L/ha in porabi vode do 3L/odraslo drevo. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant Nu Lure, ki služi kot vaba za orehovo muho. Za tretiranje se pripravi 0,04% suspenzija pripravka (Laser 240 SC – 40 mL/100 L vode + Nu Lure – 1L/100 L vode). Poškropi se samo spodnjo tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani tako, da se za vsako odraslo drevo porabi približno 3 L škropilne brozge (380 L/ha). Škropljenje ponovite v presledku enega do dveh tednov. V primeru, če pada več kot 10 mm dežja, škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo.

 


Datum objave obvestila: 18.07.2014 09:55
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS