118. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 16.07.2014 07:23 - Zaključeno


Vinogradnikom za zaščito pred peronosporo vinske trte v primeru resnejših okužb še vedno priporočamo kombinirane pripravke kot so ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), ANTRACOL COMBI (2 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 – 2 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha) in druge… Ob pojavih toče poskrbite za čim prejšnjo zaščito s sredstvi na osnovi a.s. folpet (npr. Forum star, Sfinga Extra WDG, Fantic F, Pergado – F, Valis F, Emendo F, Melody combi WG 65,3, Ridomil Gold combi Pepite,…).

Za varstvo pred oidijem vinske trte uporabite FALCON EC 460 (0,3 – 0,4 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,03%), NATIVO 75 WG (0,18 kg/ha), DYNALI (0,65 l/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha; ne priporoča se mešanje z drugimi FFS), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,3 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha), ali druge... Dodate lahko še pripravke na osnovi žvepla.

Razmiki med tretiranji naj bodo na 10 do 12 dni.

 

V ekološki pridelavi je za varstvo pred peronosporo vinske trte predvidena uporaba bakrovih pripravkov.

Zoper oidij vinske trte lahko uporabite VITISAN (9 kg/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ga lahko naročijo ter uporabijo le na MKO registrirani ekološki pridelovalci. Dobro deluje tudi AQ – 10 (35 g/ha, na osnovi glive Ampelomyces quisqualis, katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo in zahteva najmanj 2 zaporedni tretiranji). Pripravki na osnovi MOČLJIVEGA ŽVEPLA (3-4 kg/ha) dosegajo boljše delovanje ob redni uporabi na krajše časovne razmike (~5 dni), lahko pa pristopite tudi s prašenjem ELEMENTARNEGA ŽVEPLA (18-20 kg/ha).

Priporočamo še redno preventivno zaščito pred sivo grozdno plesnijo, ki jo opravite v predelu grozdja na osnovi antagonističnega delovanja glive Aureobasidium pullulans s sredstvom BOTECTOR (0,4 kg/ha; do 4 krat v rastni dobi), katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 16.07.2014 07:23
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS