117. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE OREHOV - 16.07.2014 07:22 - Zaključeno


Pridelovalcem orehov priporočamo postavitev rumenih lepljivih plošč, ki bodo služile za spremljanje naleta orehove muhe. Ob ulovu prvih muh se lahko tretira s sredstvom LASER 240 SC (0,15 l/ha, 3× letno, manjša raba), ko se škropilni brozgi doda ustrezen prehranski atraktant skladno z navodilom za uporabo, ki služi kot vaba za orehovo muho. Tretira se le tretjino drevesne krošnje in uporabi šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice. Če se na rumene lepljive plošče še vedno lovijo orehove muhe, se tretiranje ponovi še enkrat ali dvakrat v presledkih enega do dveh tednov. Tretiranje je treba obnoviti tudi v primeru močnega izpiranja (če pade več kot 10 L dežja), ko se rastline posušijo, vreme pa vsaj deloma ustali. Druga možnost je uporaba pripravka CALYPSO SC 480 (0,25 l/ha; 2× letno) v obdobju 14 dni po ulovu prvih osebkov orehove muhe.

Imetnikom posameznih dreves (na vrtovih, ob hišah), kjer uporaba insekticida ni mogoča, svetujemo prekrivanje tal pod krošnjo z belo vrtno kopreno (lutrasil, covertan, vrteks,...). Omenjeni ukrep preprečuje izletavanje odraslih muh iz tal in povzročanje škode na plodovih. Tla morajo ostati pokrita od začetka pojavljanja orehove muhe – do konca septembra.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 16.07.2014 07:22
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS