115. DRUGO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 09.07.2014 09:19 - Zaključeno


Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v vseh vinogradih razmejenega območja zlate trsne rumenice, ki obsega celotno vinorodno deželo Posavje in se ga mora izvesti v vseh proizvodnih in matičnih vinogradih, matičnjakih ter trsnicah. To velja tudi za vinograde v obnovi, oziroma mlade, še nerodne nasade.

Fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka so nevarna za čebele, zato aplikacijo opravite, ko vse sorte v vinogradu odcvetijo. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast in preprečite zanašanje brozge na cvetoče rastline v okolici. Škropljenje opravite v večernih urah, ponoči ali zgodaj zjutraj, ko so čebele v panjih. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Za spremljanje pojava odraslih osebkov ameriškega škržatka je potrebno v trenutnem obdobju v vinograde NAMESTITI RUMENE LEPLJIVE PLOŠČE. Svetujemo, da 3 do 5 plošč, ki jih obesite na žico v senčne dele trsov, enakomerno razporedite po vinogradu in jih ne režete na manjše kose. Manjšanje površine plošč ne omogoča primerljivih rezultatov spremljanja ter vrednotenja uspešnosti dosedanjih zatiranj. Plošče bo potrebno v juliju in avgustu redno pregledovati in v primeru preseženega praga 4 osebki / ploščo / teden ukrepati s tretjim zaščitnim tretiranjem.


Datum objave obvestila: 09.07.2014 09:19
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS