114. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 09.07.2014 08:42 - Zaključeno


Vinska trta je po razvoju grozdov na stopnji jagod velikosti graha (grozdiči povešeni) do začetka dotikanja jagod (75 – 77 po lestvici BBCH).

V vinogradih so razmere za širjenje glivičnih okužb zaradi nestanovitnega vremena zelo ugodne. Vinogradnikom za zaščito pred peronosporo vinske trte še vedno priporočamo kombinirane pripravke kot so ANTRACOL COMBI (2 kg/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 – 2 kg/ha), CURZATE M (2 – 3 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha) in druge… V vinogradih z močnejšo rastjo je smiselno uporabiti pripravke v kombinaciji z bakrom: CURZATE R (2-3 kg/ha), GALBEN C (4-5 kg/ha) ali preventivni AMALINE FLOW (2,25 L/ha), oz. PERGADO C (4-5 kg/ha). Ob pojavih toče poskrbite za čim prejšnjo zaščito. Prednost dajemo pripravkom na osnovi a.s. folpet (npr. Forum star, Sfinga Extra WDG, Fantic F, Pergado – F, Valis F, Emendo F, Melody combi WG 65,3, Ridomil Gold combi Pepite,…).

Za varstvo pred oidijem vinske trte uporabite pripravek NATIVO 75 WG (0,18 kg/ha), DYNALI (0,65 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), FALCON EC 460 (0,3 – 0,4 l/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,03%), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha; ne priporoča se mešanje z drugimi FFS), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,3 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha), ali druge... Dodate lahko še pripravke na osnovi žvepla.

Do zapiranja grozdnih jagod v grozd je tudi čas za preventivno zaščito pred sivo grozdno plesnijo. Pripravke kot so PYRUS 400 SC (2 l/ha), MYTHOS (2,5 l/ha), PROLECTUS (1,2 kg/ha), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha), CANTUS WG (1,2 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha), TELDOR SC 500 (1-1,5 l/ha) ali BOTECTOR (0,4 kg/ha) nanesete le v predelu grozdja.

Kvalitetnejši nanos in boljše razporejanje sredstev omogoča dodajanje močil kot BREAK THRU S 240, ETALFIX-PRO ali SILWET L-77 (porabo vode je potrebno zmanjšati za 30%), medtem ko zagotavlja NU-FILM 17 boljšo oprijemljivost v primeru obilnejših padavin.

Razmiki med tretiranji naj bodo na 10 do 12 dni.

 

V ekološki pridelavi je za varstvo pred peronosporo vinske trte predvidena uporaba bakrovih pripravkov (možnost posameznih preverite še pri kontrolni organizaciji).

Zoper oidij vinske trte lahko uporabite VITISAN (9 kg/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ga lahko naročijo ter uporabijo le na MKO registrirani ekološki pridelovalci. Dobro deluje tudi AQ – 10 (35 g/ha, na osnovi glive Ampelomyces quisqualis, katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo in zahteva najmanj 2 zaporedni tretiranji). Pripravki na osnovi MOČLJIVEGA ŽVEPLA (3-4 kg/ha) dosegajo boljše delovanje ob redni uporabi na krajše časovne razmike (~5 dni), lahko pa pristopite tudi s prašenjem ELEMENTARNEGA ŽVEPLA (18-20 kg/ha).

Preventivno zaščito pred sivo grozdno plesnijo opravite v predelu grozdja na osnovi antagonističnega delovanja glive Aureobasidium pullulans s sredstvom BOTECTOR (0,4 kg/ha), ki ga lahko do konca zorenja preventivno uporabite do 4 krat.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 09.07.2014 08:42
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS