105. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 04.07.2014 16:24 - Zaključeno


Vinska trta je po razvoju grozdov na stopnjah med jagodami velikosti prosenih zrn (grozdiči se začenjajo povešati) in jagodami velikosti graha (grozdiči povešeni) (po lestvici BBCH med 73 in 75).

Vinogradnikom v aktualnem obdobju za zaščito pred peronosporo vinske trte priporočamo sredstva kot so ANTRACOL COMBI (2 kg/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 – 2 kg/ha), CURZATE M (2 – 3 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha) in druge… V vinogradih z močnejšo rastjo je smiselno uporabiti pripravke v kombinaciji z bakrom: CURZATE R (2-3 kg/ha), GALBEN C (4-5 kg/ha) ali preventivni AMALINE FLOW (2,25 L/ha), oz. PERGADO C (4-5 kg/ha). Ob pojavih toče poskrbite za čim prejšnjo zaščito. Prednost dajemo pripravkom na osnovi a.s. folpet (npr. Forum star, Sfinga Extra WDG, Fantic F, Pergado – F, Valis F, Emendo F, Melody combi WG 65,3, Ridomil Gold combi Pepite,…).

Za varstvo pred oidijem vinske trte uporabite pripravek NATIVO 75 WG (0,18 kg/ha), DYNALI (0,65 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), FALCON EC 460 (0,3 – 0,4 l/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,03%), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha; ne priporoča se mešanje z drugimi FFS), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,3 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha), ali druge... Dodate lahko še pripravke na osnovi žvepla.

Sedaj je tudi čas za izvedbo preventivne zaščite pred sivo grozdno plesnijo. V predelu grozdja je še pred zapiranjem grozdnih jagod v grozd tehtno uporabiti pripravke kot so PYRUS 400 SC (2 l/ha), MYTHOS (2,5 l/ha), PROLECTUS (1,2 kg/ha), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha), CANTUS WG (1,2 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha), TELDOR SC 500 (1-1,5 l/ha) ali BOTECTOR (0,4 kg/ha).

 

Kvalitetnejši nanos in boljše razporejanje sredstev omogoča dodajanje močil kot BREAK THRU S 240, ETALFIX-PRO ali SILWET L-77 (porabo vode je potrebno zmanjšati za 30%), medtem ko zagotavlja NU-FILM 17 boljšo oprijemljivost v primeru obilnejših padavin.

Razmiki med tretiranji naj bodo na 10 dni, oz. prilagojeni vremenskim razmeram. Zaščitna obloga slabi sorazmerno s količino padavin in intenzivnostjo rasti. Potrebno jo je obnoviti, ko pade več kot 30 mm dežja. Nazadnje je bil na območju JV Slovenije tak padavinski dogodek 30.06.2014, ko je na večini leg padlo med 30 in 35 mm dežja.

 

Ameriški škržatek napreduje z razvojem. Večino ličink najdemo v razvojnih stopnjah L3 in L4 ter nekaj v L5. Naslednje, 2. obvezno zatiranje prenašalca karantenske zlate trsne rumenice predvidevamo v obdobju II. dekade meseca julija. Za zaščito bo priporočen pripravek RELDAN 22 EC (v odmerku 1,6 l/ha; uporaba le enkrat v rastni dobi), ki deluje tudi na grozdne sukače. Natančnejša navodila z razlago uporabe še drugih zaščitnih sredstev bodo podana pravočasno.

Za spremljanje pojava odraslih osebkov ameriškega škržatka je potrebno v trenutnem obdobju v vinograde namestiti 3 do 5 RUMENIH LEPLJIVIH PLOŠČ. Svetujemo, da plošče, ki jih obesite na žico v senčne dele trsov, enakomerno razporedite po vinogradu in jih ne režete na manjše kose. Manjšanje površine plošč ne omogoča primerljivih rezultatov spremljanja ter vrednotenja uspešnosti dosedanjih zatiranj. Plošče bo potrebno v juliju in avgustu redno pregledovati in v primeru preseženega praga 4 osebki / ploščo / teden ukrepati s 3. zaščitnim tretiranjem.

 

V ekološki pridelavi je po zadnjih padavinah smiselno obnoviti zaščitno oblogo.

Varstvo pred peronosporo vinske trte predvideva uporabo bakrovih pripravkov kot: CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha; največ 4 × letno; zatira še rdeči listni ožig vinske trte, črno grozdno plesen in črno pegavost vinske trte), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha; največ 3× letno), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; največ 4 × letno; zatira še rdeči listni ožig vinske trte, črno grozdno gnilobo in črno pegavost vinske trte), CHAMPION 50 WG (0,20 - 0,25 % konc.; največ 4 × letno), CHAMP FORMULA 2 FLO (2 l/ha), KOCIDE DF (2 l/ha; največ 4 × letno), KOCIDE 2000 (2 l/ha; največ 4 krat letno), KUPRO 190 SC (0,75 % konc.; največ 2 × letno; zatira še rdeči listni ožig vinske trte), BORDOJSKA BROZGA CAFFARO (0,6 - 0,8 %; največ 3 × letno; zatira še rdeči listni ožig vinske trte, črno grozdno gnilobo), FLOWBRIX BLAU SC (0,25% konc.; 1 krat letno) ali NORDOX 75 WG (0,1 - 0,15 % konc.), katerih možnost uporabe preverite še pri kontrolni organizaciji.

Zoper oidij vinske trte lahko uporabite VITISAN (9 kg/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ga lahko naročijo ter uporabijo le na MKO registrirani ekološki pridelovalci. Dobro deluje tudi AQ – 10 (35 g/ha, na osnovi glive Ampelomyces quisqualis, katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo in zahteva najmanj 2 zaporedni tretiranji). Pripravki na osnovi MOČLJIVEGA ŽVEPLA (3-4 kg/ha) dosegajo boljše delovanje ob redni uporabi na krajše časovne razmike (~5 dni), lahko pa pristopite tudi s prašenjem ELEMENTARNEGA ŽVEPLA (18-20 kg/ha).

Preventivno zaščito pred sivo grozdno plesnijo opravite v predelu grozdja na osnovi antagonističnega delovanja glive Aureobasidium pullulans s sredstvom BOTECTOR (0,4 kg/ha).

Upoštevajoč potek ulovov drugega rodu grozdnih sukačev na feromonske vabe, je primeren čas za uporabo pripravka DELFIN WG (v 0,1 - 0,15 % konc. ob porabi 1000 l vode/ ha), oz. LEPINOX PLUS (1 kg/ha) sredi prve dekade julija. Nanos obeh pripravkov na osnovi Bacillus thuringhiensis var. Kurstaki je potrebno čez 8 do 10 dni obnoviti. Možna je tudi uporaba pripravkov na osnovi naravnega piretrina, ki so predvideni za zatiranje ameriškega škržatka.

Drugo zatiranje ameriškega škržatka načrtujemo v drugi dekadi meseca julija. Takrat bodo v posebnem obvestilu, za ekološko pridelavo, priporočeni pripravki na osnovi naravnega piretrina: KENYATOX VERDE (1,6 l/ha), FLORA VERDE (0,07 – 0,08% konc.; največ 2 × letno), VALENTIN EKO INSEKTICID IZ NAR. PIRETRINA KONC. (0,07 – 0,08% konc.; največ 2 × letno) in BIOTIP FLORAL (1,6 l/ha).

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 04.07.2014 16:24
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS