104. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEŠENJ IN MARELIC - 04.07.2014 16:22 - Zaključeno


Pridelovalce obveščamo, da so dosedanje vremenske razmere omogočale močnejše glivične okužbe, ki lahko zlasti v nasadih češenj povzročijo prezgodnje odpadanje listja.

Po zaključenem obiranju pridelka opravite zaščitno tretiranje pred listno luknjičavostjo koščičarjev s pripravkom MERPAN 80 WDG (0,125 – 0,2 % konc.) ali MERPAN 50 WP (0,2 – 0,3 % konc.). Tretiranje je priporočljivo tudi v nasadih marelic.

Čedalje pogostejše pojave češnjeve listne pegavosti zadržite s pripravki: OCTAVE (0,04 % konc), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha) ali MANKOZ 75 WG (2 kg/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 04.07.2014 16:22
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS