97. ZAŠČITA PRED GLIVIČNIMI OBOLENJI VINSKE TRTE - 24.06.2014 10:07 - Zaključeno


Vinska trta je odcvetela in razvija grozdne jagode, ki so v povprečju velikosti prosenih zrn (71-73 po lestvici BBCH). Okoljske razmere z visokimi temperaturami in padavinami so ugodne za razvoj glivičnih obolenj. Poleg peronospore in oidija pogosteje zasledimo še okužbe s črno pegavostjo in antraknozo vinske trte.

Vinogradnikom v primeru opaženih okužb s peronosporo vinske trte priporočamo zaščito s sredstvi kot so ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), CURZATE M (2 – 3 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 – 2 kg/ha), ANTRACOL COMBI (2 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,25 kg/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha),… Ob pojavih toče poskrbite za čim prejšnjo zaščito. Takrat dajemo prednost pripravkom na osnovi a.s. folpet (npr. Forum star, Sfinga Extra WDG, Fantic F, Pergado – F, Valis F, Emendo F, Momentum trio, Mikal premium, Melody combi WG 65,3, Ridomil Gold combi Pepite,…).

Za varstvo pred oidijem vinske trte uporabite pripravke kot KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), NATIVO 75 WG (0,18 kg/ha), FALCON EC 460 (0,3 – 0,4 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,03%), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha; ne priporoča se mešanje z drugimi FFS), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,3 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha),... dodate lahko tudi pripravke na osnovi žvepla.

Razmiki med tretiranji naj bodo na 10 dni, oz. prilagojeni vremenskim razmeram. Zaščitno oblogo je potrebno obnoviti, ko pade več kot 30 mm dežja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 24.06.2014 10:07
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS