48. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 23.06.2014 08:17 - Zaključeno


Obvestilo dne, 23. 6. 2014

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Jabolčni in breskov zavijač

Na območju Celjske in Koroške regije so ulovi metuljčkov na feromonskih vabah v neškropljenih-travniških nasadih veliki (nad pragom škodljivosti več kot 10 metuljev/teden) in kontinuirani. To pomeni, da je populacija prvega rodu jabolčnega zavijača še vedno številčna. Zato bodite dosledni pri zatiranju in upoštevajte optimalne datume škropljenj.

Tisti, ki še niste opravili drugega škropljenja proti prvemu rodu jabolčnega zavijača to storite do 27. junija. Drugo škropljenje lahko opravite s pripravki kot so: Pyrinex 25 CS (3 L/ha), Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha), Moksycan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha). Tam, kjer so v večjem obsegu prisotne uši, dajte pri zatiranju jabolčnega zavijača prednost pripravkom Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG ali Calypso SC 480.

V nasadih, kjer imate velike težave z jabolčnim zavijačem, dodajte za slabitev populacije kot dopolnilo klasičnim insekticidom, polovični odmerek (50 mL/ha) virusa granuloze Madex. Na trgu sta na osnovi virusa granuloze na voljo tudi pripravka Madex max ali Carpovirusine.

Z navedenimi pripravki zatirate tudi breskovega zavijača, ki se v večjem številu pojavlja tako v nasadih breskev kot jablan.

Tam, kjer je prag škodljivosti listnih uši presežen, lahko poleg že omenjenih pripravkov za zatiranje listnih uši uporabite še: Confidor SL 200, Kohinor SL 200, Mido 20 SL, Teppeki, Pirimor 50 WG ali Actara 25 WG, v priporočenih koncentracijah in v skladu z navodili. Uporabite lahko tudi pripravek Neemazal T/S, ki ima dovoljenje za uporabo v ekološki pridelavi.

Proti jablanovem škrlup nadaljujte z uporabo kontaktno delujočih fungicidov in strategijo škropljenja navedeno v obvestilu izdanem dne, 12.6.2014.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP ali Orthocide 80 WG.

Rdeča sadna pršica

Nadaljujte z rednimi pregledi nasadov na prisotnost rdeče sadne pršice. V kolikor je prag presežen (ko zmnožek med številom pršic na list in številom dni do obiranja preseže vrednost 500) opravite škropljenje s pripravki kot so: Envidor SC 240 (0,6 L/ha), Masai (0,75 kg/ha), Milbeknock (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje) ali Vertimec 1,8 EC (0,75 L/ha) z dodatkom močila ali ogrščičnega oziroma parafinskega olja (2,5 L/ha).

Hrušev ožig

Izvajajte redne preventivne preglede na prisotnost Erwinie amylovora povzročiteljice bakterijskega hruševega ožiga. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600 ali 616).


Datum objave obvestila: 23.06.2014 08:17
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS