92. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 18.06.2014 19:12 - Zaključeno


Razvoj vinske trte je na večini leg vinorodne dežele Posavje napredoval v zaključevanje cvetenja, do jagod velikosti prosenih zrn (68 – 73 po lestvici BBCH).

Vinogradnikom v primeru opaženih okužb s peronosporo vinske trte priporočamo zaščito s sredstvi kot so ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), CURZATE M (2 – 3 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), ANTRACOL COMBI (2 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,25 kg/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha),…

Trenutne okoljske razmere zahtevajo povečano pozornost tudi na varstvu pred oidijem vinske trte. Za zaščito uporabite pripravke kot FALCON EC 460 (0,3 – 0,4 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), NATIVO 75 WG (0,18 kg/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,03%), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha; ne priporoča se mešanje z drugimi FFS), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,3 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 /ha),... dodate lahko tudi pripravke na osnovi žvepla.

Ameriški škržatek – prenašalec zlate trsne rumenice je v trenutnem razvoju ličink na stopnjah L1 25%, L2 50% in L3 25%. Upoštevajoč potek njihovega razvoja ocenjujemo, da ob zaključku cvetenja vinske trte, čas za 1. zatiranje nekaj naslednjih dni še ne bo najugodnejši. O optimalnem terminu tretiranja boste pravočasno obveščeni.

V ekološki pridelavi lahko zoper oidij vinske trte uporabite VITISAN (9 kg/ha), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ga lahko naročijo ter uporabijo le na MKO registrirani ekološki pridelovalci. Možna je tudi uporaba pripravkov na osnovi žvepla, oz. sredstva AQ – 10 (35 g/ha, na osnovi glive Ampelomyces quisqualis, potrebni najmanj 2 zaporedni tretiranji, za boljši oprijem priporočeno dodajanje NU-FILM-17), katerega kombiniranje s sredstvom na osnovi kalijev hidrogen karbonat ne priporočamo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 18.06.2014 19:12
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS