64. OBVESTILO VINOGRADNIKOM - 06.09.2004 10:47 - Poslano


Razvoj vinske trte zaostaja v primerjavi s preteklimi leti za približno tri tedne. Ob nestanovitnem in toplem vremenu so še vedno možne okužbe mladih listov, pri poznih sortah pa tudi grozdnih pecljev. V takih razmerah je še potrebno varstvo vinske trte pred peronosporo. Priporočamo rabo dotikalnih fungicidov kot so antracol, dithane M 45, polyram DF in podobni ali bakrove pripravke. Pri sortah, kot sta žametna črnina in refošk odsvetujemo rabo bakrovih pripravkov. Proti oidiju dodajte žveplov pripravek.

V vinogradih, kjer so grozdne jagode poškodovane, je pred trgatvijo večja možnost pojava sive grozdne plesni. Ob prvem pojavu bolezni, lahko štiri tedne pred trgatvijo še uporabite pripravke sumilex, pinulin ali ronilan, tri tedne pred trgatvijo pa teldor ali switch.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:47
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS