59. VARSTVO POLJŠČIN IN VRTNIN - 06.09.2004 10:47 - Poslano


Krompirjeva plesen

Nevarnost za razvoj in širjenje krompirjeve plesni je zaradi toplega vremena, pogostega dežja in močnih ros spet večja, v mnogih nasadih pa se pojavlja tudi črna listna pegavost. Krompirišča je potrebno še naprej redno varovati pred okužbami s primernim fungicidom. V tem času svetujemo predvsem rabo pripravkov z delnim sistemičnim delovanjem, kot so acrobat MZ , antracol combi, aviso DF, equation pro, melody duo ali tattoo. Uporabite lahko tudi katerega od dotikalnih fungicidov, vendar je potrebno škropljenje ponoviti po vsakih obilnejših padavinah (več kot 25 mm). Večina pripravkov proti krompirjevi plesni zadovoljivo deluje tudi proti črni listni pegavosti. Rastline morajo biti dobro poškropljene, tudi po steblih in spodnji strani listov.

Plesen na paradižniku

Tudi nasade paradižnika je potrebno varovati pred okužbami s krompirjevo plesnijo. Primeren je pripravek aviso DF z delnim sistemičnim delovanjem ali kateri izmed dotikalnih fungicidov, kot so antracol, dithane, polyram, penncozeb, mazeb, kor in podobni ali bakrov pripravek . Upoštevajte priložena navodila za uporabo in karenčne dobe pripravkov!


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:47
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS